Fizinio asmens bankroto problema: teisiniai aspektai

Nors fizinio asmens bankrotas Lietuvoje įteisintas jau pusę dešimtmečio, šio įstatymo teisiniai aspektai yra svarstomi iki šiol. Fizinio asmens bankroto problema gali būti apžvelgta tiek iš teigiamos šio reiškinio pusės, tiek ir neigiamos. Žemiau pateiksime svarbiausius asmens bankroto teisinius aspektus.

Fizinio asmens bankrotas yra gera išeitis, jeigu asmuo tapo nemokus ir nori atkurti savo mokumą bei tęsti normalų gyvenimą be skolų. Iš esmės šio įstatymo didžiausias privalumas – tai galimybė asmeniui kas mėnesį tris metus mokant įkandamas sumas savo kreditoriams, pamažu nusikratyti dalies skolų, kurių kita dalis praėjus trims metams yra nurašoma. Nors asmeniui tenka atiduoti didžiąją dalį savo turimo turto, gerai yra tai, kad mokumo atkūrimo planas atsižvelgia į asmens pragyvenimui būtinas lėšas, todėl jis gali grąžinti skolas gyvendamas pilnavertį gyvenimą.

Tačiau fizinio asmens bankroto problema paaštrėja kai svarstomi ir kiti teisiniai aspektai, susiję su asmens ligtolinių laisvių suvaržymu, kaip:

- individualios veiklos vykdymas tik su teismo leidimu ir įsipareigojimu dalį gauto pelno skirti kreditoriams, kuriems asmuo įsiskolinęs.
- taip pat asmens bankroto įstatymai leidžia bankrutuojančiam asmeniui naudotis tik viena banko sąskaita.
- kiekvienu atveju parduodamas asmens nekilojamasis turtas.
- parengtas mokumo atkūrimo planas turi būti įvykdomas per ne ilgiau nei 5 metus.
- apribojama žmogaus teisė į paskolas ir kreditus.

Tai esminės šio reiškinio problemos, dėl kurių asmens bankrotas kai kuriems asmenims gali sukelti tam tikrų sunkumų.