Asmens bankrotas: ką reikia žinoti?

Fizinio asmens bankroto Lietuvoje svarbiausi faktai:
1. Fizinio asmens bankrotą turi teisę išsikelti tiek Lietuvos pilietis, tiek Lietuvoje negyvenantis asmuo.
2. Asmens, norinčio bankrutuoti Lietuvoje skolos kreditoriams negali būti didesnės nei 9500 eurų.
3. Fizinio asmens bankrotas ir jo visas procesas Lietuvoje vyksta ne ilgiau nei 3 metus.
4. Bankroto bylą Lietuvoje iškelti gali tik teismo institutas.
5. Apie ketinimą bankrutuoti asmuo visuomet privalo informuoti savo kreditorius.
6. Dėl bankroto bylos iškėlimo asmuo privalo parengti teismui pareiškimą.
7. Lietuvoje bankrutuoti gali tik pajamas gaunantis asmuo, nebent fizinis asmuo turi pateisinamų priežasčių kodėl jis nedirba (pvz. Liga, neįgalumas ir pan.).Tarkime, jeigu už miesto gyvenančiam asmeniui yra prieinama maža darbų pasiūla, tai nėra pagrįsta priežastis asmeniui nedirbti. Vis dėl to tokiu atveju turi būti pateikiami svarūs ir tikri įrodymai apie asmens įsirašymą į Darbo biržą, gyvenimo aprašymu siuntinėjimą ir t.t.
8. Lietuvoje teismui iškėlus fizinio asmens bankroto bylą, jam yra paskiriamas bylos procesui padedantis bankroto administratorius.
9. Bankroto proceso metu pats asmuo kartu su administratoriaus pagalba privalo parengti savo mokumo atkūrimo planą.
10. Lietuvoje fizinio asmens bankroto reikalavimuose yra numatyta, kad bankrutuojantis asmuo privalo mokėti mėnesines įmokas daliniam kreditorių reikalavimų dengimui. Įmokos nustatomos atsižvelgiant į asmens mėnesines pajamas bei būtinąsias mėnesines asmens išlaidas.
11. Bankroto byla bus sėkmingai pabaigta, o fizinio asmens skolos galutinai nurašytos, jeigu asmuo tinkamai tris metus vykdys patvirtintą ir užsibrėžtą mokumo atkūrimo planą.
12. Jeigu mokumo atkūrimo planas nebus tinkamai vykdomas, asmeniui bankroto byla bus nutraukta ir toks asmuo dėl naujos bankroto bylos iškėlimo Lietuvoje galės kreiptis tik po 10 metų.
13. Viešai prieinama informacija apie tai, kad asmuo yra bankrutavęs Lietuvoje bus saugomas 10 metų po bankroto bylos užbaigimo.
Fizinio asmens bankroto Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) pagrindiniai faktai:
1. Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) nėra jokių nustatytų įsiskolinimų ribų nuo kurios asmuo gali kreiptis dėl bankroto bylos kėlimo.
2. Anglijoje ketinantis bankrutuoti asmuo nėra įpareigojamas informuoti savo kreditorių apie norą ir ketinimus išsikelti bankroto bylą. Tačiau jei Anglijoje ketina bankrutuoti Lietuvos pilietis, jis turi būti Lietuvoje viešai deklaravęs savo išvykimą iš Lietuvos.
3. Jei žmogus nori bankrutuoti Anglijoje, tuomet jis turi būti pragyvenęs Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) bent šešis paskutinius mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo.
4. Asmuo norintis bankrutuoti turi pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo,taip pat sąžiningai nurodyti savo kreditorius, skolas, priežastis kodėl jis įsiskolino, taip pat savo darbinę veiklą, gyvenamas vietas, turtą, pajamas ir pan.
5. Anglijoje nevyksta jokie teismo posėdžiai. Bankroto byla iškeliama asmeniui niekur nedalyvaujant. Sprendimas iškelti asmeniui bankroto byla yra išsiunčiamas asmeniui elektroniniu paštu, paprastu paštu.
6. Už bankroto bylos iškėlimą Anglijoje turi būti sumokėtas valstybei žyminis mokestis. Jis šiai dienai yra 680 GBP.
7. Anglijoje bankroto byla trunka vienerius metus, tačiau po bankroto dar du metus asmuo turi mokėti mėnesines teismo pareigūnų nustatytas įmokas. Šios įmokos skiriamos bent daliniam asmens kreditorių reikalavimų dengimui.
8. Fizinio asmens bankroto Anglijoje metu bankrutuojantis asmuo turi mokėti mėnesines įmokas kreditorių reikalavimų daliniam dengimui. Ši suma nustatoma atsižvelgiant į asmens mėnesines pajams bei išlaidas.
9. Bankrutavus Anglijoje, nusirašo ir skolos Lietuvoje.
Fizinio asmens bankroto Švedijoje pagrindiniai faktai:
1. Norintysis bankrutuoti šioje šalyje turi gyventi ir/arba dirbti Švedijoje. Kuriam laikui fizinis asmuo turi būti gyvenantis/dirbantis Švedijoje, įstatymas nenumato. Čia iš fizinio asmens įstatymas nereikalauja pragyventi Švedijoje daugiau nei 6 mėnesius kad asmuo galėtų kelti bankro o bylą. Fiziniam asmeniui bankrutuoti Švedijoje galima praėjus ir vienam mėnesiui nuo apsigyvenimo Švedijoje.
2. Bankrotas Švedijoje galimas ne tik Švedijos piliečiams, bet ir atvykusiems iš kitų šalių žmonėms.
3. Fizinis asmuo turi turėti tokius įsiskolinimus, kurie šiuo metu realiai neįmanomi padengti ir ateityje būtų sunkiai kompensuojami.
4. Kai bankrutuojama Švedijoje, taip pat į skolas įtraukiamos ir užsienio valstybėse asmens prisiimtos skolos. Todėl žmogus per bankrotą Švedijoje gali nusirašyti ir susikaupusias skolas Lietuvoje.
5. Fizinis asmuo norintis bankrutuoti privalo būti sąžiningas. Asmens sąžiningumas Švedijoje vertinamas taip: asmuo sąžiningas , jeigu imdamas kreditą ar kitą piniginį įsipareigojimą nežinojo, kad jų negalės padengti. Taip pat Švedijoje gali būti žiūrima į tai, kokiems tikslams fizinis asmuo ėmė paskolas – tarkime, nesąžininga imti paskolą lošimams.
6. Norintis bankrutuoti Švedijoje asmuo turi turėti duomenis ir specialios formos pareiškimą su faktais apie savo skolas, kreditorius, skolų atsiradimo priežastis, pajamas, išlaidas ir pan.
7. Švedijoje fizinio asmens bankrotas nevyksta teisme. Dėl šios priežasties žmogus neprivalo dalyvauti teismo posėdžiuose bylos nagrinėjimo metu.
8. Sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo ar eigos asmuo gauna elektroniniu paštu arba paprastu paštu.
9. Švedijoje asmeniui pradėjus savo bankrotą, draudžiama tuo laikotarpiu prisiimti naujų skolų. Kitu atveju šios skolos nebus nurašomos bankrotui pasibaigus, o kaupsis kaip nauji įsiskolinimai. O uždelsus jas grąžinti, bet ir bankroto metu bus išieškomos iš asmens. Jeigu nauji kreditai trukdys esamai bankroto bylai, ji bus nutraukta.
10. Fiziniam asmeniui nebus ribojama teisė užsiimti verslu. Jei Švedijos institucijos asmeniui yra apribojusios teisę užsiimti verslu, tokiam asmeniui bankrotas Švedijoje gali būti nepradėtas.
11. Kitaip nei Lietuvoje, Švedijoje asmens bankrotas trunka 5 metus. Šį laiko tarpą bankrutuojantis asmuo moka nustatytas mėnesines įmokas kreditorių daliniams reikalavimams kompensuoti. Įmokos kreditoriams nustatomos įvertinus asmens pajamas bei būtinąsias išlaidas. Būtinųjų mėnesinių išlaidų dydis yra reglamentuotas Švedijoje įstatymu.
12. Bankrutavus Švedijoje, visos asmens skolos nurašomos ir asmuo nebebūna skolingas jokiems kreditoriams.
Jeigu turite skolų Švedijoje ir norite jas nusirašyti, kviečiame kreiptis dėl fizinio asmens bankroto į www.asmensbankrotas.lt bankroto teisininkus, administratorius tel. +37064033080 arba el.paštu: info@asmensbankrotas.lt. Jeigu atitiksite bankroto Švedijoje sąlygas, mes galėsime Jums padėti pasiruošti fizinio asmens bankroto dokumentus, iškelti fizinio asmens bankroto bylą bei prižiūrėti Jūsų bankroto procesą nuo pradžių iki pabaigos (iki skolų nurašymo dienos).

Grįžti į viršų