Fizinio asmens bankrotas: teismų praktika

Fizinio asmens teismų praktika – tai visi teisiniai principai ir taisyklės, su kuriais susijęs fizinių asmenų bankrotas. Kiekvienoje šalyje teismų praktika, kuriai taikomas fizinio asmens bankrotas, skiriasi. Lietuvoje galiojantys fizinio asmens bankroto įstatymai skiriasi nuo kitų šalių įstatymo tokiais principais kaip įsiskolinimų suma, nuo kurios galima teikti paraišką bankrotui skelbti arba asmens bankroto proceso trukme, per kurią įsiskolinęs asmuo vykdo sudarytą mokumo atkūrimo planą ir atsiskaito kreditoriams.

Asmens bankroto teismų praktika kiekvienoje šalyje ir parodo, kokius kriterijus turi asmuo atitikti norėdamas skelbti bankrotą bei kaip bankroto procesas atrodys.