Skolos, kurios nenusirašo bankrutavus Anglijoje

Būtina žinoti, kad bankrutavus Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) nenusirašo šios žemiau išvardintos asmens skolos. Tai reiškia, kad po bankroto bylos užbaigimo šios skolos niekur nedingsta ir asmuo jas privalo dengti.

• Alimentai vaikams. Tačiau bankrutuojantis asmuo gali prašyti teismo iš dalies arba viškai atleisti bankrutuojantį asmenį nuo alimentų mokėjimo. Teismas gali asmeniui tokias skolas nurašyti pilnai arba dalinai;
• Administracinės nuobaudos, paskirtos teismo;
• Baudos, paskirtos teismo baudžiamosiose bylose;
• Žala, padaryta sužalojus asmens sveikatą arba atėmus gyvybę. Tačiau bankrutuojantis asmuo gali prašyti teismo atliestį asmenį nuo tokios žalos atlyginimo. Teismas gali asmeniui tokias skolas nurašyti pilnai arba dalinai;
• Socialinių fondų paskolos;
• Studentų paskolos, suteiktos Jungtinės Karalystės vyriausybei priklausančių įmonių ar įstaigų;
• Žala, priteista baudžiamosiose bylose.