Fizinio asmens bankroto paskelbimas

www.asmensbankrotas.lt bankroto teisininkai dažnai sulaukia klausimo – kaip pasiskelbti fizinio asmens bankrotą Lietuvoje?
Visų pirma nurodome, kam fizinio asmens bankroto paskelbimas Lietuvoje nėra galimas:

1. Jeigu jūsų skolos yra mažesnės nei 9500 eurų suma, Jums bankroto paskelbimas yra negalimas;
2. Jeigu Jūsų skolos yra vien tik baudos už administracinės teisės pažeidimus, nusikalstamas veikas, vaikų išlaikymo įsiskolinimai, skola už žalą sužalojus kitam asmeniui sveikatą, ar kitam asmeniui mirus, Jums bankroto paskelbimas taip pat negalimas;
3. Jeigu jūs esate nubaustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose, ir jums teistumas nėra išnykęs, ir dėl tokių nusikalstamų veikų jūs tapote nemokus, fizinio asmens bankroto paskelbimas Lietuvoje jums negalimas;
4. Jeigu jūsų skolos atsirado dėl žalingų įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir kitų), jums fizinio asmens bankroto paskelbimas bus negalimas;
5. Jeigu Jūs turite individualią įmonę, ar esate Tikrosios ūkinės bendrijos narys, ar Komanditinės ūkinės bendrijos narys, ir tokiai jūsų įmonei yra pradėtos bankroto procedūros, jūs bankroto paskelbti Lietuvoje negalėsite kol šios įmonės nebankrutuos ir nebus likviduotos dėl bankroto;
6. Jums fizinio asmens bankroto paskelbimas bus neįmanomas, jeigu jūs per paskutinius 3 metus iki pat pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo teisme tapote nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti neprivalėjote, ar kitokių fizinio asmens tyčinių ir nesąžiningų veiksmų kreditoriams suteikiant klaidingą informaciją apie savo finansinę būklę tuo metu kai buvo prisiimami skoliniai įsipareigojimus ar sudarant kitokius susitarimus, norint nesąžiningai išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su bankais ar kreditoriais;
7. Jums fizinio asmens bankroto paskelbimas Lietuvoje bus negalimas, jeigu nuo jūsų paskutinį kartą vykdyto fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos dar nepraėjo 10 metų. Kiekvienu atveju dėl fizinio asmens bankroto paskelbimo Lietuvoje jūs galėsite kreiptis tik po 10 metų nuo ankstesnio bankroto bylos.
Jeigu nei vienas iš aukščiau nurodytų kriterijų Jums yra nepriskirtinas, vadinasi Jums fizinio asmens bankroto paskelbimas Lietuvoje yra galimas.

Fizinio asmens bankroto paskelbimas Lietuvoje vyksta taip:
1. Pirmiausiai Jūs turite žinoti visus savo kreditorius, jų pavadinimus, adresus bei apytiksles skolų sumas;
2. Toliau, Jūs turite pasiruošti rašytinius pranešimus visiems savo kreditoriams apie tai, kad jūs ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo tokių pranešimų išsiuntimo dienos ketinate kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Tokius pranešimus jūs privalote išsiųsti registruota pašto siunta ir pašto siuntimo šaknelę išsaugoti, kadangi ją reikės pateikti kaip įrodymą teismui;
3. Tada, turite susirinkti bankroto paskelbimui reikalingus dokumentus, pažymas iš valstybės, savivaldybės įstaigų, įmonių bei institucijų, bankų, gydymo įstaigų ir t.t.;
4. Po to, turite pasiruošti pareiškimą (ieškinį) dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Teismui, kuris turi atitikti LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo bei LR Civilinio proceso kodekso reikalavimus;
5. Paruoštą pareiškimą, su priedais bei bankroto administratoriaus kandidatūra privalote pateikti jūsų gyvenamosios vietos apylinkės teismui;
6. Teismui paprašius, Jūs turite pateikti teismui papildomai prašomą informaciją, dokumentus, kitus įrodymus ar paaiškinimus;
7. Jūs privalote asmeniškai dalyvauti teismo paskirtame teismo posėdyje dėl fizinio asmens bankroto bylos kėlimo, atsakyti į visus teismo užduodamus klausimus, paaiškinti teismui skolų atsiradimo aplinkybes, jūsų galimybes bent kažkokia dalimi atsiskaityti su kreditoriais ir pan.;
8. Jeigu teismas iš Jūsų pareiškimo, pateiktų įrodymų, jūsų paaiškinimų teisme nustatys, kad jums fizinio asmens bankrotą galimą paskelbti, jums fizinio asmens bankroto byla bus iškelta. Teismas asmens bankroto bylą iškelia arba atsisako iškelti teismo nutartimi. Teismo sprendimas ar nutarimas iškelti arba atsisakyti iškelti privataus asmens bankroto bylą gali būti skundžiamas apygardos teismui per 7 dienas nuo nutarimo priėmimo dienos. Teisę pateikti skundą dėl teismo nuosprendžio iškelti arba nekelti to asmens bankroto bylos turi asmuo ir jo kreditoriai.
9. Teismui nutarus asmeniui iškelti bankroto bylą yra parenkamas ir priskiriamas asmens bankroto administratorius; taip pat nustatomas terminas kreditoriams ir bankams pateikti savo reikalavimus bankroto administratoriui; nustatomas laikotarpis skolininkui parengti bei pateikti kreditoriams, o teismui patvirtinti parengtą mokumo atkūrimo planą; teismas taip pat nustato tam tikrą pinigų sumą, kurią fizinis asmuo iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo dienos asmeniui gali naudoti iš savo pajamų kiekvieną mėnesį asmeninėms reikmėms patenkinti.

Fizinio asmens bankroto paskelbimas yra gana sudėtinga teisinė procedūra, kuriai atlikti privaloma turėti nemažai teisinių žinių bei patirties sprendžiant bylas šioje srityje. Todėl jeigu norite paskelbti fizinio asmens bankrotą, siūlome Jums kreiptis į www.asmensbankrotas.lt bankroto teisės specialistus bei kvalifikuotus administratorius. Mūsų profesionalų pagalba fizinio asmens bankroto procesą pradėti, jį vykdyti bei užbaigti Jums bus žymiai paprasčiau, lengviau bei greičiau.

Dėl fizinio asmens bankroto paskelbimo ir šios bylos pradėjimo bei nagrinėjimo Lietuvoje skambinkite www.asmensbankrotas.lt bankroto teisininkams telefonu +370 640 33080 arba rašykite el.paštu info@asmensbankrotas.lt ir mes su Jumis susisieksime bei susitarsime laiką susitikimui