Fizinio asmens bankroto administratorius

Kiekvienos fizinio asmens bankroto bylos metu bankrutuojančiam asmeniui yra paskiriamas bankroto administratorius. Nuo bankrutuojančio asmens bendradarbiavimo su bankroto administratoriumi priklauso fizinio asmens bankroto bylos sėkmė. Bankroto administratorius surenka ir pateikia teismui tvirtinti bankrutuojančio asmens kreditorių reikalavimus, šaukia bankrutuojančio asmens kreditorių susirinkimus, teikia kreditorių susirinkimui tvirtinti bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo planą, teikia informaciją teismui apie asmens bankroto eigą, bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaitas kreditoriams, prižiūri ar bankrutuojantis asmuo tinkamai vykdo kreditorių susirinkimo patvirtintą mokumo atkūrimo planą, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie fizinio asmens sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina fizinio asmens sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareiškia ieškinius fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, galėjusių turėti įtakos tam, kad fizinis asmuo negali įvykdyti prievolių kreditoriams, pripažinimo negaliojančiais, atlieka kitas funkcijas.

Veiklos leidimus, kurie bankroto administratoriams leistų užsiimti fizinių asmenų bankroto administravimo veikla, suteikia Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Tik leidimą turintis asmuo gali būti paskirtas fizinio asmens bankroto administratoriumi. Visą bankroto administratorių sąrašą galima rasti čia: Bankroto administratoriai.

Kiekvienoje fizinio asmens bankroto byloje bankroto administratorių paskiria teismas. Bankroto administratoriaus kandidatūrą turi teisę pasiūlyti pats fizinis asmuo ir (ar) kreditorius (kreditoriai). Jeigu fizinis asmuo bankroto administratoriaus kandidatūros nepasiūlo, teismas skiria bankroto administratorių, kurio kandidatūrą pasiūlo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Vyriausybės nustatyta tvarka. Kai fizinio asmens bankroto byla iškeliama supaprastinta tvarka, fizinis asmuo kartu su pareiškimu teismui iškelti bankroto bylą privalo pasiūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą.

Verta paminėti, kad jeigu bankrutuoti siekiantis fizinis asmuo, kreditoriai, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nepasiūlo teismui bankroto administratoriaus kandidatūros, gali būti ir taip, kad teismas atsisakys iškelti asmeniui bankroto bylą.

Taigi,www.asmensbankrotas.lt pataria kiekvienam siekiančiam bankrutuoti asmeniui kartu su pareiškimu iškelti fizinio asmens bankroto bylą pateikti teismui ir pasirinkto bankroto administratoriaus sutikimą administruoti fizinio asmens bankrotą. Taip būtų galima išvengti teismo atsisakymo iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą vien tik dėl to, kad nei iš fizinio asmens, nei iš kreditoriaus (kreditorių), nei iš Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos negauti pasiūlymai dėl bankroto administratoriaus skyrimo.

www.asmensbankrotas.lt bendradarbiauja su praktikoje patikrintais, licencijuotais fiziniu asmenų bankroto administratoriais:

Nerijumi Činčiku

UAB „Bankroto valdymas“

Pasirinkus mūsų teikiamas fizinio asmens bankroto paslaugas, mūsų įmonė visada kartu su kliento pareiškimu dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo pasiūlo pasiūlo praktikoje patikrintus, patyrusius fizinių asmenų bankroto administratorius. www.asmensbankrotas.lt partneriai fizinio asmens bankroto administratoriai yra apsidraudę savo veiklą civilinės atsakomybės draudimu, taip pat turi šiai veiklai vykdyti privalomus fizinių asmenų bankroto administravimo leidimus.

Mūsų bankroto administratoriai jau yra sėkmingai užbaigę daugiau nei 90 fizinių asmenų bankroto procesų Lietuvoje. Mūsų bankroto administratorių paslaugomis sėkmingai pasinaudojo asmenys iš šių miestų: Vilnius, Vilniaus rajonas, Kaunas, Kauno rajonas, Klaipėda, Klaipėdos rajonas, Kretingos rajonas, Mažeikiai, Šiauliai, Panevėžys, Panevėžio rajonas, Ukmergė, Marijampolė, Alytus, Skuodas, Širvintos, Utena, Kauno rajonas, Prienai, Jonava, Tauragė, Telšiai, Joniškis, Šilalė, Šilutė, Pasvalys.

Jeigu planuojate asmens bankrotą ir norėtumėte sužinoti daugiau apie bankroto administratorius (skolų administratorius), kokios jų funkcijos fizinio asmens bankroto procese, kiek kainuoja bankroto administratoriaus paslaugos, registruokitės nemokamai mūsų teisės specialistų bankroto konsultacijai telefonu, WhatsApp programėle.

LR Fizinių asmenų bankroto įstatyme nustatyta, kad fizinio asmens bankroto administratorius gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, kuriam įstatymo nustatyta tvarka yra suteikta teisė teikti nemokumo administravimo paslaugas. Bankroto administratoriaus veiklą prižiūri Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba.

Veiklos leidimus, kurie bankroto administratoriams leidžia užsiimti bankroto bylų administravimu, suteikia Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Visą bankroto administratorių sąrašą galima rasti čia: http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratoriai/bankroto-administratoriai/.

Kiekvienu fizinio asmens bankroto bylos atveju, klientui bankroto administratorių paskiria bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Tačiau konkretaus bankroto administratoriaus kandidatūrą gali siūlyti teismui tiek pats bankrutuoti siekiantis fizinis asmuo, tiek jo kreditorius.

Verta paminėti, kad jeigu kreditoriai ar pats bankrutuoti siekiantis fizinis asmuo nepateikia bankroto administratoriaus kandidatūros, administratorių parenka pats teismas su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos pagalba. Kita vertus, jeigu teismui nepavyksta pačiam parinkti bankroto administratoriaus, pats fizinis asmuo yra įpareigojamas susirasti savo bankroto bylos bankroto administratorių. Galiausiai, jeigu nė viena pusė, net ir pats asmuo neranda bankroto administratoriaus, teismas gali atsisakyti iškelti asmeniui bankroto bylą.

Taigi, www.asmensbankrotas.lt pataria kiekvienam siekiančiam bankrutuoti asmeniui kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo pateikti teismui ir bankroto administratoriaus sutikimą administruoti bankroto bylą. Taip galima išvengti situacijos, kai teismas vien tik dėl bankroto administratoriaus kandidatūros nepateikimo gali atsisakyti asmeniui iškelti fizinio asmens bankroto bylą.


www.asmensbankrotas.lt bendradarbiauja su licencijuotais fiziniu asmenų bankroto administratoriais:

Nerijumi Činčiku

UAB „Bankroto valdymas“

Pasirinkus mūsų teikiamas fizinio asmens bankroto paslaugas, mūsų įmonė visada kartu su kliento pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo pasiūlys praktikoje patikrintų bankroto administratorių kandidatūras. www.asmensbankrotas.lt partneriai fizinio asmens bankroto administratoriai yra apsidraudę savo veiklą civilinės atsakomybės draudimu, taip pat turi šiai veiklai vykdyti privalomus nemokumo administravimo leidimus.

Mūsų bankroto administratoriai jau yra sėkmingai užbaigę daugiau nei 90 fizinių asmenų bankroto procesų Lietuvoje. Mūsų bankroto administratorių paslaugomis sėkmingai pasinaudojo asmenys iš šių miestų: Vilnius, Vilniaus rajonas, Kaunas, Kauno rajonas, Klaipėda, Klaipėdos rajonas, Kretingos rajonas, Mažeikiai, Šiauliai, Panevėžys, Panevėžio rajonas, Ukmergė, Marijampolė, Alytus, Skuodas, Širvintos, Utena, Kauno rajonas, Prienai, Jonava, Tauragė, Telšiai, Joniškis, Šilalė, Šilutė, Pasvalys.

Jeigu svarstote dėl fizinio asmens bankroto ir norėtumėte sužinoti daugiau apie bankroto administratorius (skolų administratorius), kokios bankroto administratoriaus funkcijos fizinio asmens bankroto procese, kiek kainuoja bankroto administratoriaus paslaugos, registruokitės bankroto konsultacijai telefonu, el. paštu, WhatsApp programėle.