Kur kreiptis dėl fizinio asmens bankroto?

Lietuvoje, Anglijoje galima pasinaudoti asmens bankroto institutu ir nusirašyti skolas bei pradėti naują gyvenimą. Visą fizinio asmens bankroto procedūrą kiekvienoje šalyje reglamentuoja įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai. Tačiau fizinio asmens bankroto procedūrą pradėti, tinkamai vykdyti bei užbaigti būtina profesionalų pagalba. Fizinio asmens bankroto procedūra neatsiejama procesinių dokumentų teismui parengimo, pažymų, kitų dokumetų surinkimo ir pan. Tam reikalingos specifinės bankroto teisės žinios bei bankroto bylų praktikos išmanymas. Be to, bankroto proceso eigoje nepaseinama be bankroto administratorių paslaugų.

Fizininio asmens bankroto iškėlimo paslaugas teikia advokatai, bankroto administratoriai, teisinių paslaugų įmonės.

Mūsų įmonėje dirbantys bankroto teisininkai jau yra užbaigę daugiau nei 90 fizinių asmenų bankroto procedūrų Lietuvoje ir daugiau nei 30 fizinių asmenų bankroto procedūrų Anglijoje. Todėl galime drąsiai sakyti, kad mes išmanome asmens bankrotą reglamentuojančius teisės aktus, žinome fizinių asmenų bankroto bylų praktika ir galime suteikti kvalfikuotas teisines fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo paslaugas.

www.asmensbankrotas.lt bankroto specialistai suteiks kvalifikuotas teisines paslaugas: padės Jums išsikelti fizinio asmens bankroto bylą, prižiūrės Jūsų bankroto bylą nuo pat jos iškėlimo dienos iki fizinio asmens bankroto bylos pabaigos.

www.asmensbankrotas.lt bankroto teisininkai bei bankroto administratoriai teikia šias fizinio asmens bankroto paslaugas:
1. Pirmiausiai, įvertinsime ketinančio bankrutuoti asmens situaciją (skolinių įsipareigojimų, pajamų, išlaidų, turimo/turėto turto, sandorių per paskutinius tris metus) bei galimybės asmeniui bankrutuoti. Mūsų bankroto teisininkai nustatys ar asmuo atitinka Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymo keliamas sąlygas ir ar asmuo gali kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo;
2. Parengsime ketinančio bankrutuoti asmens kreditoriams pranešimus apie asmens ketinimą kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo;
3. Nurodysime kokius dokumentus bei pažymas asmuo turi susirinkit, kad galėtų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Padėsime asmeniui renkant būtinus bankrotui dokumentus, pažymas bei kitus duomenis iš Lietuvos Respublikos įstaigų, institucijų, organizacijų apie asmens turtą, transporto priemones, gaunamas pajamas, gyvenamą vietą ir pan;
4. Parengsime Jūsų pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo;
5. Parinksime bei teismui pasiūlysime mūsų praktikoje patikrintus kvalifikuotus bankroto administratorius;
6. Parinksime advokatus, advokatų padėjėjus, kad Jums būtų tinkamai atstovaujama teisme svarstant Jūsų fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo klausimus;
7. Kartu su bankroto administratoriais – Nerijumi Činčiku, UAB „Bankroto valdymas“ prižiūrėsime Jums iškeltą fizinio asmens bankroto bylą nuo pradžios iki jos pabaigos.

Turite skolų ir norite bankrutuoti Lietuvoje, Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje), tačiau nežinote nuo ko pradėt, kiek tai kainuoja, kokių dokumentų, reikia, kokius veiksmus reikia atlikti, kokius dokumentus reikia pasirengti, norint išsikelti fizinio asmens bankroto bylą? Kreipkitės į www.asmensbankrotas.lt bankroto teisininkus, administratorius tel. +37064033080, WhatsApp programėle arba el. paštu: info@asmensbankrotas.lt. Įvertinsime ar Jūsų turimos skolos leidžia pradėti fizinio asmens bankroto procedūras, ar Jūsų skolos apskritai gali būti nurašytos įvykdžius fizinio asmens bankroto procedūras, ar Jūs atitinkate fizinio asmens bankroto sąlygas. Jei taip, galėsime Jums padėti. Parengsime fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dokumentus, parinksime patikrintą praktikoje bankroto administratorių, prižiūrėsime Jūsų fizinio asmens bankroto bylą nuo pradžių iki pabaigos.

Grįžti į viršų