Fizinio asmens bankrotas Latvijoje

www.asmensbankrotas.lt teikia fizinių asmenų bankroto Latvijoje paslaugas. Šias Asmensbankrotas.lt paslaugas renkasi tie Lietuvos gyventojai, kuriems sudėtinga bankrutuoti Lietuvoje arba kurių bankroto bylos Lietuvoje nebuvo iškeltos. Dėl geresnio teisinio reglamentavimo, Latvijoje fizinio asmens bankroto siekia vis daugiau Lietuvos gyventojų. Šiai dienai Latvijoje jau yra iškelta virš 6000 fizinų asmenų bankroto bylų, kai tuo tarpu Lietuvoje – tik 954 bankroto bylos.

Fizinio asmens bankroto Latvijoje pagrindiniai bruožai:

• Kreiptis dėl bankroto proceso pradėjimo Latvijoje gali tik tas asmuo, kurio gyvenamoji, arba verslo, arba darbo vietos (ekonominių interesų centras) yra Latvijoje ir čia gyventi ar dirbti asmuo turi ne mažiau nei 6 mėnesius iki kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos kėlimo.
• Fizinio asmens bankrotas Latvijoje galimas pradėti, jeigu asmens skolos viršija 5000 Eurų.
• Latvijoje kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nereikalinga prieš tai informuoti kreditorius. Kreditoriai apie fizinio asmens bankroto bylą informuojami jau po teismo sprendimo iškelti bankroto bylą įsigaliojimo.
• Bankroto procesas Latvijoje vyksta rašytinio proceso tvarka, todėl asmeniui nėra privaloma dalyvauti bankroto bylos posėdžiuose ir sprendime teisme.
• Latvijoje fizinių asmenų bankroto bylos trukmė nustatoma pagal skolų dydį: jei skolos neviršija 30 000 Eurų, tuomet bankrotas trunka 1 metus; jeigu skolos viršija 30 000 Eurų, bet neviršija 150 000 Eurų, tokiu atveju fizinio asmens bankroto procesas trunka 2 metus; ir jeigu skolos viršija 150 000 Eurų, tuomet bankroto procedūros truks 3 metus.
• Latvijoje iškėlus bankroto bylą, asmeniui nėra draudžiama gyventi, užsiimti verslu ar dirbti taip pat ir Lietuvoje ar kitoje valstybėje.
• Latvijoje bankroto administratoriaus kandidatūrą parenka pats teismas atrankos būdų. Latvijos Respublikos Nemokumo įstatymas numato, kad paskirtam bankroto administratoriui asmuo moką fiksuotą vienkartinį mokestį, kuris yra du Latvijos MMA, tai šiai dienai sudaro apie 740 Eurų.
• Latvijoje įstatymu reglamentuota kiek lėšų nuo asmens gaunamų pajamų turi būti skiriama asmens kreditoriniams įsipareigojimams kas mėnesį pasidengti – t.y. 1/3 bankrutuojančio asmens gaunamų pajamų, bet suma negali būti mažesnė nei 1/3 latviško MMA, kas šiai dienai sudaro apie 124 Eurus.
• Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, yra rengiamas bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo planas, tačiau pati bankroto procedūra yra žymiai paprastesnė ir lengvesnė nei Lietuvoje.
• Po bankroto Latvijoje, nusirašo visos skolos, net ir tos skolos, kurios atsirado Lietuvoje arba kitoje valstybėje, išskyrus:
• Alimentus;
• Administracinės nuobaudas;
• Baudas, nustatytas baudžiamosiose bylose;
• Žalą, kuri buvo padaryta sužalojus kito asmens sveikatą arba atėmus gyvybę;
• Žalą, priteistą baudžiamosiose bylose.

Bankrutuojančiam asmeniui įvykdžius mokumo atkūrimo plano reikalavimus, asmeniui nurašomos visos po mokumo atkūrimo įgyvendinimo plano likusios skolos. Lietuvos teismų praktikoje yra išaiškinta, kad bet kuris sprendimas iškelti bankroto bylą, kurį pagal savo jurisdikciją priima Europos Sąjungos valstybės narės teismas, pripažįstamas kitose ES valstybėse nuo to momento, kai sprendimas įsiteisėja bankroto bylą iškėlusioje valstybėje. Taigi kitose ES valstybėse priimti teismo sprendimai dėl fizinio asmens bankroto – Lietuvoje įsigalioja automatiškai. Be problemų ir sklandžiai baigus visą bankroto procesą Latvijoje, likusios skolos yra galutinai nurašomos ir toks sprendimas taip pat taikomas ir visiems asmens kreditoriams Lietuvoje.
patvirtinimo pas notarą bei įregistraavimo registrų centre.