Fizinio asmens bankroto proceso pabaiga

Fizinio asmens bankroto proceso pabaigos procedūra:

1. Jeigu privatus asmuo bankroto proceso metu tinkamai tenkino mokumo atkūrimo planą ir atliko visus plane nustatytus, taip pat ir paskutinį mokėjimą, tuomet bankroto administratorius turi paruošti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas;
2. Bankroto administratorius turi tokį parengtą aktą įteikti teismui, o po plano įgyvendinimo akto kopiją duoti pačiam bankrutuojančiam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Jeigu bent vienas iš šių trijų asmenų atsisako pasirašyti minimą aktą, surašomas akto nepasirašymo protokolas, kuriame turi būti pateikiamos nepasirašymo priežastys, ir teikiamas teismui kartu su plano įgyvendinimo aktu;
3. Teismas, gavęs čia minimą aktą, priima nutarimą ir nusprendžia paskelbti fizinio asmens bankroto procesą baigtą;
4. Teismas taip pat priima nuosprendį galutinai baigti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu tinkama bent viena iš tokių sąlygų: anksčiau negu mokumo atkūrimo plane nustatyta buvo patenkinti įsiskolinusio asmens visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimai ( bankroto administratorius turi surinkti teismui tai patvirtinančius dokumentus ir duomenis) ; bankroto administratorius įteikia teismui dokumentus, kurie tvirtina ir garantuoja, kad fizinis asmuo ateityje turės galimybę įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus; visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas priima nutartį priimti atsisakymus;
5. Baigus fizinio asmens bankroto procedūras iki paskutiniosios, visos likusios asmens neapmokėtos skolos nusirašo;
6. Apie teismo sprendimą užbaigti fizinio asmens bankroto bylą asmens bankroto administratorius privalo pranešti kreditoriams per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsigaliojimo dienos.

Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimas ir skelbimas:

1. Informacija apie konkretų fizinio asmens bankrotą visada būna viešinama ir skelbiama Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos duomenų bazėse 10 metų nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar proceso pabaigos dienos.

Dėl fizinio asmens bankroto procedūros Lietuvoje skambinkite www.asmensbankrotas.lt bankroto specialistams telefonu +370 640 33080, Skype, Viber: +37064033080 arba rašykite el.paštu info@asmensbankrotas.lt.