Fizinio asmens bankrotas

Fizinio asmens bankrotas egzistuoja praktiškai visoje Europoje. Ką reiškia ir kas yra fizinis bankrotas? Fizinio asmens bankroto esmė – asmens mokumo atkūrimas taip pat garantuojant kreditorių interesų patenkinimą ir pasiekiant skolininko bei jo kreditorių interesų pusiausvyrą.
Fizinių asmenų bankrotas Lietuvoje atėjo pavėluotai, tačiau jam atsiradus palengvėjo ne vieno skolininko gyvenimas ir ekonominė būklė. Kol dar nebuvo įsigaliojęs šis įstatymas, kreditoriai iš fizinių asmenų skolas galėdavo išieškoti iki jų gyvenimo pabaigos. Dažnu atveju šios skolos buvo perimtos iš fizinio asmens giminaičių, kurie patys nesugebėdavo atsiskaityti už tokias skolas. Tokia situacija skatino asmenis dirbti ir pajamas uždirbti nelegaliai ir nesąžiningai ir stabdė skolininkus nuo geresnio darbo paieškų. Vyravo logika, kad neverta dirbti legalaus darbo, atidirbinėti už skolą pasiimant darbe viršvalandžius, nes kreditorius su antstolių pagalba vis tiek nurašys daugiau nei pusę algos.

Skolindamiesi iš kreditorių (bankų ir pan.) žmonės paprastai negali nuspėti, jog greitu metu neteks darbo ir pajamų šaltinio, susirgs, ar patirs kitokių tragedijų, dėl kurių nebegalėtų vykdyti turimų finansinių įsiskolinimų. Tokiu atveju bankroto procedūros Lietuvoje yra ko gero saugiausia ir visoms pusėms naudingiausia galimybė skolininkui be skolų tęsti normalų gyvenimą, o kreditoriams bent iš dalies kompensuoti šio asmens įsiskolinimus.

Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymas buvo priimtas Lietuvos Respublikos Seimo (LRS) dar 2012-05-10, o įsigaliojo bei pradėjo mūsų šalyje veikti nuo 2013-03-01.

Šiandien fizinio asmens bankroto įstatymas yra ne toks, koks buvo priimtas pirmą kartą. Šį įstatymą keitė keturis kartus: fiksuojami pakeitimai 2013-03-28, 2014-10-07, 2015-12-01, 2015-12-22. Šių pakeitimų rezultatas: Lietuvoje sutrumpinta fizinio asmens bankroto proceso trukmė nuo 5 iki 3 metų, taip pat suteikta galimybė bankrutuojančiajam išsaugoti paskutinį gyvenamąjį būstą, jei yra dėl to turimas susitarimas su banku (ar kita kredito įstaiga). Šio įstatymo pakeitimai taip pat patvirtino, jog norint kreditoriams bankroto procese pardavinėti vienintelį žmogaus būstą, kuriame dar gyvena nepilnamečiai vaikai, būtina pasirūpinti teismo sprendimu ir gauti tam atskirą leidimą.

Į Lietuvos teismus dėl asmens bankroto bylos pradėjimo gali kreiptis šie asmenys: Lietuvos Respublikos piliečiai, Lietuvoje nuolat gyventi leidimą turintys asmenys bei Lietuvoje nuolatinę gyvenamąją vietą turintys ir čia pajamas gaunantys asmenys. Taip pat asmenys, kurie gyvena ir dirba užsienyje. Lietuvoje gali bankrutuoti toks asmuo, kuris turi turto, kreditorių, skolinių įsipareigojimų.

Lietuvoje fizinio asmens bankrotą ir jo bylą iškelti leidžiama tik nemokiam asmeniui. Tai reiškia, kad tai leistina tik tuomet, jeigu jo skoliniai įsipareigojimai viršija viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (9500 Eur) ir jo skolos mokėjimo terminas jau praėjęs. Tačiau yra išimtis. Asmens bankrotas negali būti skelbiamas, jeigu skolininkas nemokus tapo dėl šių priežasčių:

– Buvo sudaryti nesąžiningi sandoriai, kurie neatitiko kreditorių reikalavimų ar interesų. Taip pat sandoriai, kurių asmuo neturėjo teisės sudaryti, nes kreditoriams pateikė neteisingą informaciją apie savo finansines galimybes tuo metu kai priėmė skolinius įsipareigojimus tam, kad išvengtų atsiskaitymo bankui ar kitiems kreditoriams (teismas tyrinėja duomenis, apimančius paskutinius tris metus iki asmeniui kreipiantis dėl bankroto bylos pradėjimo). Šiuo atveju teismas vertina skolininko sąžiningumą arba nesąžiningumą ir remiasi įvairiais pateiktais dokumentais : asmens, kreditorių bei kitais bylai tinkančiais dokumentais bei duomenimis. Teismas, kiekvienos šio tipo bylos metu turi aktyviai rinkti įrodymus ir iš skolininko, kreditorių bei kitų institucijų reikalauti bylai naudingų dokumentų.

– Skolininkas tapo nemokus dėl žalingų įpročių: piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ir kitomis medžiagomis, azartinių lošimų ir t.t.)

– Įsiskolinęs asmuo tapo nemokus dėl jo atliktų nusikaltimų, kurie išvardyti LR baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose, o jo teistumas vis dar galioja.

– Nuo fizinio asmens bankroto procedūros nutraukimo ar pabaigos nepraėjo 10 metų.

– Skolininkas tampa iškeltos neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens bylos dalyvis. Tuomet fizinio asmens bankroto byla gali būti iškeliama tik tuo atveju, jeigu bus užbaigta civilinės atsakomybės juridinio asmens bankroto byla.

Sutuoktinių atveju kiekvienas jų gali pateikti pareiškimą pradėti bankroto bylą atskirai ir kartu. Tačiau svarbu įsidėmėti detalę, kad jeigu vienas iš sutuoktinių nusprendžia bankrutuoti, kitas to paties daryti neprivalo, kadangi šis procesas gali būti inicijuojamas tik paties asmens, kuris žada bankrutuoti.

Pagal įstatymą fizinio asmens bankroto pareiškime teismui, skelbiančiame bankroto iškėlimą, asmuo nurodo savo nemokumą sukėlusias priežastis taip pat pateikdamas ir reikalingus dokumentus, kurie tą įrodytų. Šalia to pateikiamas ir sąrašas, kuriame nurodytas visas fizinio asmens turtas – nekilnojamas turtas, papildomų sąskaitų lėšos, šiuo metu prisiimti kreditai ir saugomi grynieji pinigai (jei suma viršija 1 MMA), taip pat įvairūs vertybiniai popieriai ir akcijos. Kiekviename šio sąrašo punkte nurodoma tiksli daikto dar turto vertė. Taip pat teismui pateikiama informacija apie skolininko įkeistą turtą ar tokias prievoles kaip nepilnametėms atžaloms suteikiamas išlaikymas. Dar svarbu paminėti, kad kiekvienas, kuris žada pateikti pareiškimą bankroto bylos iškėlimui privalo ne vėliau nei likus vienam mėnesiui iki pareiškimo pateikimo visus savo kreditorius, kuriems yra skolingas į informuoti apie šį sprendimą.

Pareiškimą teikiantis asmuo šio proceso metu gali pats pasiūlyti bankroto administratorių. Tuomet kaip priedas prie pareiškimo pradėti asmens bankrotą yra pridedamas ir pasirinkto administratoriaus sutikimas atlikti skolininko bankroto procedūras. Kiekvienas gali išsirinkti tinkamą bankroto administratorių puslapyje www.bankrotodep.lt , kuris yra Įmonių bankroto valdymo departamento oficialus tinklapis.

Kitas žingsnis po fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo yra šio asmens mokumo atkūrimo plano rengimas. Į šį planą įeina tokie veiksmai kaip įsiskolinusiam asmeniui priklausančio turto pardavimas, jo turimų lėšų paskirstymas, taip pat suplanuojamos priemonės, skirtos atkurti fizinio asmens mokumui. Tai gali būti jo persikvalifikavimas, įsidarbinimas. Tuomet šis planas turi būti patvirtintas kreditorių susirinkimo metu. Jeigu kreditorių susirinkimas nutaria, jog mokumo atkūrimo planas netenkina įstatymo numatytų reikalavimų, plano projektas gali būti atmestas. Tarkime, jeigu skolininkas savo visą turtą įvardija kaip būtiną jo pragyvenimui, ir pats asmuo neįdeda jokių pastangų nurodyti, kaip galėtų atsiskaityti su kreditoriais, planas kreditorių gali būti siunčiamas atgal taisymams arba visiškai atmetamas kaip neatitinkantis įstatymo reikalavimų taip nutraukiant bankroto procedūrą.

Bankroto procesas baigiamas keliais būdais. Vienas variantas – nutraukti bankroto procedūrą, jeigu nustatomas nesąžiningas fizinio asmens elgesys. Jeigu įsiskolinęs asmuo vykdė mokumo atkūrimo plane nurodytus įsipareigojimus, atlikęs visus plane nurodytus mokėjimus, o bankroto administratoriui patvirtinus teismui, jog planas buvo įgyvendintas tinkamai, teismas sėkmingai uždaro asmens bankroto bylą.

Trumpi svarbiausi Fizinio asmens bankroto faktai:

– Fizinio asmens bankroto procesas trunka 3 metus. Tai yra terminas, kurio pradžia – tai ta diena, kai teismas patvirtina asmens mokumo atkūrimo planą. Daugelis klaidingai mano, jog bankroto pradžia – tai bankroto bylos iškėlimas, tačiau nuo jos praeina dar 4 mėnesiai, kol patvirtinamas mokumo atkūrimo planas. Su išankstiniu pasirengimu bankrotui, bylos svarstymu teisme ir mokumo atkūrimo plano rengimu visas bankrutavimo procesas gali trukti iki 4 metų.

– Fizinio asmens bankrotą iškelti turi teisę tik pats įsiskolinęs asmuo. Niekas – nei kreditoriai, nei šeimos nariai, negali jam iškelti bankroto bylos.

– Teismas yra vienintelė institucija, kurioje gali būti keliamos ir nagrinėjamos bankroto bylos.

– Prieš pradedant bankrotą arba jau prasidėjus bankrutavimo procesui, asmuo turi teisę prašyti banko ar kreditorių, kuriems įkeistas vienintelis asmens gyvenamasis būstas, kad jie būstą išsaugotų ir neparduotų varžytinėse, skelbiamose bankroto administratoriaus.

– Tuo atveju, kai su bankrutuojančiu asmeniu gyvena jo išlaikomi nepilnamečiai vaikai ar įvaikiai ar kiti globojami asmenys, vienintelis jam priklausantis gyvenamasis būstas nusprendus teismui gali būti parduodamas ne anksčiau kaip 6 mėnesiai nuo mokumo plano įsigaliojimo ir patvirtinimo. Šis laikotarpis suteikiamas, kad asmuo spėtų susirasti kitą gyvenamąją vietą.

www.asmensbankrotas.lt – internetu teikiamos fizinio asmens bankroto paslaugos, kurių dėka kiekvienam įmanoma Lietuvoje nesudėtingai išsikelti fizinio asmens bankroto bylą, taip pat parūpins visus fizinio asmens bankrotui būtinus dokumentus ir padės nusirašyti skolas Lietuvoje bankroto proceso metu.

Mūsų įmonė dirba su licencijuotais fizinių asmenų bankroto administratoriais:

Nerijumi Činčiku

UAB „Bankroto valdymas“

UAB "Bankroto administravimas"

Šiuo metu su aukščiau minėtais partneriais vykdome bei prižiūrime fizinių asmenų iškeltų 40 bankroto procedūrų Lietuvoje bei 15 procedūrų Jungtinėje Karalystėje.

Jeigu neramina klausimas, kur Lietuvoje kreiptis dėl fizinio asmens bankroto ir kaip bankrutuoti fiziniam asmeniui, kreipkitės į mums telefonu +370 640 33080. Suteiksime naudingos informacijos apie fizinio asmens bankroto Lietuvoje sąlygas, reikalavimus. Suteiksime konsultacijas klausimais, kokios fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo kainos Lietuvoje, arba kokių dokumentų ir duomenų gali prireikti, siekiant išsikelti fizinio asmens bankroto bylą šioje šalyje.

Taip pat dėl bankroto Lietuvoje siūlome nemokamai registruotis konsultacijai telefonu, Skype arba susitarti dėl laiko susitikimui su fizinio asmens bankroto teisės specialistu mūsų biure. Kreipkitės, jei privataus asmens bankrotas kelia bet kokių svarbių klausimų.