Fizinio asmens bankroto pasekmės

Kadangi fizinio asmens bankrote susiduria nemokaus fizinio asmens poreikis nusirašyti skolas bei jo kreditorių norai kuo maksimaliau pasidengti savo kreditorinius reikalavimus, todėl fizinio asmens bankrotas asmeniui turi tiek teigiamų, tiek neigiamų pasekmių.

Teigiamos fizinio asmens bankroto pasekmės:

• Teismui priėmus asmens pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo yra sustabdomas fizinio asmens turto realizavimas ir (ar) išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka. Tai reiškia, kad nuo tos dienos, kai teismas priima fizinio asmens pareiškimą dėl bankroto bylos kėlimo, antstoliai negali pardavinėti varžytinėse asmens turto, negali išieškoti skolų iš asmens darbo užmokesčio, nurašyti piniginių lėšų nuo asmens sąskaitų. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nurodęs, kad vykdant išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio, tiek darbdavio atliekamas lėšų išskaitymas iš skolininko darbo užmokesčio, tiek jų pervedimas į antstolio depozitinę sąskaitą yra vykdymo veiksmai, sudarantys vieną procesą, jų vykdymo draudimą apima FABĮ 5 str. 6 d. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-04-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-221-421/2016, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-02-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116-611/2016. http://eteismai.lt/byla/136597749729260/3K-3-221-421/2016; http://eteismai.lt/byla/102488619878564/3K-3-116-611/2016).
• Teismui iškėlus fizinio asmens bankroto bylą ir tokiai teismo nutarčiai įsiteisėjus, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas fizinio asmens prievoles skaičiavimas. Tai reiškia, kad nuo šio momento asmens turimos skolos nebeauga, nes nebegali būti skaičiuojamos nuo skolų palūkanos, delspinigiai.
• Teismui iškėlus fizinio asmens bankroto bylą ir tokiai teismo nutarčiai įsigaliojus asmeniui ne tik, nebereikia, bet ir draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas šio fizinio asmens iki nutarimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsigaliojimo dienos, taip pat įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių mokėjimą. Kitaip tariant asmuo nebeturi mokėti pradelstų mokėti kreditų, paskolų grąžinimo įmokų, kitų pradelstų įsiskolinimų.
• Teismui iškėlus fizinio asmens bankroto bylą ir nutarimui įsigaliojus yra draudžiamas iki teismo nutarties įsigaliojimo nesumokėtų mokesčių išieškojimas ne ginčo tvarka. Tai reiškia, kad nei Valstybinė mokesčių inspekcija, nei SODRA negali pačios nurašyti nuo asmens sąskaitų piniginių lėšų.
• Bankrutuojančio / bankrutavusio asmens kreditoriai, antstoliai nebegali imtis prieš bankrutuojantį / bankrutavusį asmenį jokių išieškojimo veiksmų. Pvz. Negali būti areštuojamos asmens sąskaitos, taip pat nebėra atliekami nuskaičiavimai nuo asmens sąskaitose esančių lėšų, darbo užmokesčio, negali būti antstolių pardavinėjamas bankrutuojančio asmens turtas ir t.t.
• Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsigaliojimo dienos antstoliai turi perduoti fizinio asmens bankroto bylą ją tiriančiam teismui turto arešto ir vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens bei pabaigia antstolių pradėtas vykdomąsias bylas asmens atžvilgiu. Paprasčiau tariant , antstoliai bankroto procese nebeatlieka jokių vykdymo veiksmų asmens atžvilgiu. Taip pat bankroto procese yra naikinami antstolių taikyti areštai asmens sąskaitoms ir pan.
• Fizinis asmuo bankroto procese gali išsaugoti savo vienintelį turtą, jei jis yra pagrindinis ir vienintelis gyvenamasis būstas, todėl būtinas fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų poreikiams tenkinti arba reikalingas fizinio asmens individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti. Dėl šio klausimo sprendimą priima kreditoriai bei teismas.
• Asmuo taip pat gali išsaugoti net ir įkeistą turtą, jeigu fizinis asmuo susitaria su įkaito turėtoju ir (ar) hipotekos kreditoriumi dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu. Tam būtina turėti bendrą susitarimą su hipotekos kreditoriumi, įkaito turėtoju. Kita vertus, teismas, tvirtindamas asmens mokumo atkūrimo planą, turi nuspręsti ir įvertinti, ar šis sandoris nepažeidžia kitų kreditorių teisių ir (ar) interesų. Gali būti nuspręsta, kad šis susitarimas nepažeidžia kitų kreditorių teisių bei interesų, jeigu išsaugomas įkeistas turtas, kuris yra vienintelis gyvenamasis būstas ir būtinas fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų poreikiams tenkinti, o taip pat kas mėnesį mokėjimams hipotekos kreditoriui pagal tokį susitarimą skiriamos lėšos nustatomos mažesnės negu kiekvieną mėnesį fiziniam asmeniui gyvenamojo būsto nuomai suteikiamos reikalingos lėšos įkeisto turto, kuris yra vienintelis gyvenamasis būstas, pardavimo atveju arba jeigu pardavus įkeistą turtą fizinis asmuo negalėtų vykdyti pelningos individualios ir (ar) ūkininko veiklos.
• Tuo atveju, jeigu su fiziniu asmeniu kartu gyvena jo išlaikomi nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) taip pat jo globojami vyresnio amžiaus asmenys, vienintelis gyvenamasis būstas, taip pat ir įkeistas, teismui leidus gali būti parduodamas ne anksčiau negu po 6 mėnesių kai patvirtinamas mokumo atkūrimo planas. Per šį laikotarpį fizinis asmuo turi susirasti kitą būstą, kurį nuomotų ar pirktų. Tokiu atveju kreditoriai neturi teisės reikalauti nedelsiant parduoti asmens būstą bankroto eigoje, o asmeniui būna garantuojamas ilgesnis terminas susirasti nuomojamą būstą bei į jį persikelti.
• Asmeniui tinkamai laikantis bankroto proceso metu kreditorių bei teismo patvirtinto mokumo atkūrimo plano punktų, po trijų metų yra pabaigiama asmens bankroto byla ir šis žmogus yra teisiškai atleidžiamas nuo likusių skolų kreditoriams mokėjimo. Tad po bankroto bylos užbaigimo, bankrutavęs asmuo tęsia toliau gyvenimą tik jau be jokių skolų.
• Bankroto eigoje esantis asmuo dėl šios priežasties negali būti atleistas iš darbo ir pats bankrotas iš esmės netrukdo tokiam asmeniui dirbti, bei ieškotis geriau apmokamo darbo.
• Bankroto procesas netrukdo asmeniui išvykti iš Lietuvos, dirbti kitoje valstybėje. Tačiau apie tai asmuo privalo informuoti bankroto administratorių bei kreditorius.
Neigiamos fizinio asmens bankroto pasekmės:
• Pasibaigus bankroto bylai 10 metų asmens kredito istorijoje bus įrašas apie asmens bankrotą, o tai gali užkirsti kelią bankrutavusiam asmeniui gauti paskolą banke, sudaryti lizingo sutartis ir pan. Šioje vietoje atkreiptinas dėmesys į tai, kad asmuo, kuris yra skolingas, bet kokiu atveju taip pat turės sunkumų gauti kreditą, nes tą pačią asmens kredito istoriją neigiamai veikia ir asmens turimos skolos.
• Bankroto procese kreditoriams, teismui patvirtinus asmens mokumo atkūrimo planą, asmeniui, atsižvelgiant į jo gaunamas pajamas, turimas būtinas išlaidas, yra nustatoma mėnesinė įmoką kreditorių reikalavimams dengti, kurią jis privalo mokėti kas mėnesį tris metus.
• Per visą bankroto procesą asmuo privalo teikti duomenis (sąskaitų išrašus, padidėjusias pajamas, gyvenamą vietą ir pan.) bankroto administratoriui bei kreditoriams.
• Bankrutuojančio asmens turtas (namai, žemės sklypai, transporto priemonės) bankroto proceso metu dažniausiai yra parduodamas, siekiant padengti įsiskolinimą kreditoriams.
Norint sužinoti daugiau apie fizinio asmens bankrotą, registruokitės nemokamai bankroto konsultacijai telefonu, skype arba registruokis susitikimui su fizinio asmens bankroto teisės specialistu mūsų biure ir mes su Jumis susisieksime.