Dokumentų, reikalingų fizinio asmens bankrotui Lietuvoje, sąrašas

Jei norite, kad www.asmensbankrotas.lt fizinio asmens bankroto specialistai Jums iškeltų fizinio asmensbankroto bylą, mus iš Jūsų reikės tokių dokumentų:

Siekiančio bankrutuoti asmens asmens tapatybės kortelės/paso kopijos. Jei bankrutuoti siekia abu sutuoktiniai – abiejų asmenų asmens tapatybės kortelės/paso kopijos.
Siekiančio bankrutuoti asmens sąntuokos arba ištuokos liudijimo kopijos. Jei asmuo yra išsiskyręs, reikalinga teismo sprendimo dėl ištuokos kopija.
Jei siekiantis bankrutuoti asmuo turi nepilnamečių vaikų, reikalingos gimimo liudijimų kopijos. Tuo atveju, jeigu asmuo yra išsiskyręs ir teismo sprendimu privalo teikti išlaikymą nepilnamečiams vaikams, reikalinga tokio teismo sprendimo kopija.
Siekiančio bankrutuoti asmens pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. Jei bankrutuoti siekia sutuoktiniai – abiejų asmenų pažymos. Pažymos išduodamos atitinkamoje savivaldybės seniūnijoje, kurioje asmuo yra deklaravęs gyvenamą vietą. Taip pat pažymas galima užsakyti elektroniniu būdu per kiekvienos savivaldybės internetinį portalą.
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodros) pažyma už tris metus apie gautas/negautas išmokas, gautą/negautą darbo užmokestį bei mokėtus mokesčius. Jei bankrutuoti siekia sutuoktiniai, reikalingos abiejų asmenų pažymos. Pažymas galima užsisakyti ir gauti tiesiogiai nuvykus į Sodros skyrių ( Sodros skyriai ) arba internetu paspaudę šią nuorodą .

VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro pažyma apie asmens turėtą bei turimą nekilnojamąjį turtą už paskutinius tris metus. Jei tokio turto nėra ir nebuvo, reikia gauti bei pridėti pažymą apie tai. Nekilnojamojo turto registro išrašą galima užsisakyti bet kuriame Registrų centro aptarnavimo padalinyje ( Klientų aptranavimo padaliniai ) arba internetu paspaudę šią nuorodą http://www.registrucentras.lt/epas/ ir pasirinkę „Nekilnojamojo turto registro išrašas pagal nurodytą savininką“. Atsiimant registrų išaršą privalėsite pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir kvitą (pavedimą), patvirtinantį, kad sumokėta už registro išrašą. Nekilnojamojo turto registro išrašą galite gauti iš karto, pasinaudoję Registrų centro Klientų savitarna , prisijungus prie Registrų centro savitarnos sistemos, pasirinkus elektroninės bankininkystės ar kitą autentifikavimo būdą.

VĮ „Regitra“ pažymos apie asmens turėtas bei turimas transporto priemones už paskutinius tris metus. Kiekvienas ketinantis bankrutuoti asmuo turi pateikti pažymą apie registruotą turtą, kuris buvo ir/ar yra užregistruotas jo vardu (jeigu nėra tokio turto, reikia pridėti pažymą, kad tokio turto nėra). Išrašą iš VĮ „Regitra“ galite užsisakyti bet kuriame VĮ „Regitra“ padalinyje (Klientų aptarnavimo padaliniai) arba pasinaudodami e.paslaugomis paspaudę šią nuorodą ir pasirinkę Kelių transporto priemonių registro duomenų teikimas.
Visų asmens turimų Lietuvoje kredito įstaigų atsiskaitomųjų sąskaitų išrašai už tris paskutinius metus. Išrašus iš turimų kredito įstaigų atsiskaitomųjų sąskaitų galite gauti atitinkamoje kredito įstaigoje arba prisijungę per elektroninę bankininkystę.
Siekiančio bankrutuoti asmens skolininkų sąrašas (jei tokie yra), kuriame nurodomi, kai skolininkas fizinis asmuo, – vardas, pavardė, asmens kodas (jei žinomas) gyvenamosios vietos adresas, paskolinta suma, paskolos suteikimo data, palūkanų dydis ir paskolos gražinimo terminai, kai skolininkas juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, paskolinta suma, paskolos suteikimo data, palūkanų dydis ir paskolos gražinimo terminai. Turint rašytinius dokumentus, būtina juos pateikti.
Siekiančio bankrutuoti asmens kreditorių sąrašas, kuriame nurodomi, kai kreditorius fizinis asmuo, – vardas, pavardė, asmens kodas (jei žinomas) gyvenamosios vietos adresas, pasiskolinta suma, paskolos suteikimo data, palūkanų dydis ir paskolos gražinimo terminai, kai skolininkas juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, skolos suma, informacija už ką skola yra atsiradusi, jei buvo imta paskola – pasiskolinta suma, paskolos suteikimo data ir paskolos gražinimo terminai.
Jei turite, pateikite mums ir skolų atsiradimą pagrindžiančius dokumentus: kredito sutartis, kredito sutarčių pakeitimus, laidavimo sutartis, neapmokėtas sąskaitas, pranešimus iš skolų išieškojimo įmonių, antstolių apie neapmokėtas skolas, teismo sprendimus, administracinių nuobaudų protokolus, notarų išduotus vykdomuosius dokumentus bei kitus dokumentus, kurie liudija apie esamas skolas bei jų dydžius.

Pažyma iš Priklausomybės ligų centro ir/arba Psichikos ligų centro, kad nėra asmuo įtrauktas į piktnaudžiaujančių alkoholių bei psichotropinėm medžiagom sąrašus bei, kad asmuo neserga psichikos ligomis.
Pažyma iš LR Vidaus reikalų ministerijos apie teistumo buvimą / nebuvimą. Informacija, kaip užsisakyti pažymą, galite rasti paspaudę šią nuorodą .
Jei asmuo turi invalidimumą arba yra netekęs darbingumo, pažymos kopijos apie tai.
Jei asmuo yra pensininkas, pensininko pažymėjimo kopija.
Jei asmuo yra bedarbis, reikalinga Teritorinės darbo biržos darbo ieškančio asmens atmintinės kopija.
www.asmensbankrotas.lt – internetinė fizinio asmens bankroto sistema, kuri Jums padės išsikelti fizinio asmens bankroto bylą Lietuvoje, suruoš fizinio asmens bankroto bylos iškėlimui visus reikalingus dokumentus, prižiūrės Jūsų bankroto procesą nuo pradžios iki pabaigos bei padės per bankroto procedūras nusirašyti Jūsų skolas Lietuvoje.

Kur kreiptis dėl fizinio asmens bankroto Lietuvoje? Kaip bankrutuoti fiziniam asmeniui Lietuvoje? Dėl fizinio asmens bankroto Lietuvoje skambinkite mums telefonu +370 640 33080. Pakonsultuosime apie fizinio asmens bankroto Lietuvoje sąlygas, aptarsime kiek kainuoja fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas Lietuvoje, kokių dokumentų ir duomenų reikia, norint išsikelti fizinio asmens bankroto bylą Lietuvoje.

Registruokitės fizinio asmens bankroto Lietuvoje, Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje), Švedijoje, Airijoje, Latvijoje konsultacijai su www.asmensbankrotas.lt bankroto teisininkais mūsų biure, per Skype, telefonu ir su mūsų pagalba pradėkite fizinio asmens bankroto procedūras Lietuvoje, Švedijoje, Anglijoje, Airijoje, Latvijoje. Konsultacijas telefonu, skype bei mūsų biure tekiame ir savaitgaliais.