Fizinio asmens bankroto administravimo kaina

Fizinio asmens bankroto administravimo kaina susideda iš:
1. Vienkartinės bankroto administravimo paslaugos kainos;
2. Fizinio asmens bankroto administratoriaus atlyginimo;
3. Bankroto administratoriaus išlaidų fizinio asmens bankroto procedūroms atlikti (turto pardavimo, turto vertinimo, saugojimo, transporto, ryšių, kanceliarinės, depozitinės banko sąskaitos atidarymo bei lešų surinkimo į šią sąskaitą išlaidos ir kitos teismo, kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos).

Fizinio asmens bankroto administratoriaus paslaugos kaina tvirtinama ir apmokama tokiais etapais:

1. Pirmas etapas. Vienkartinė fizinio asmens bankroto administratoriaus paslaugos kaina yra patvirtinama teismo, iškeliant asmeniui bankroto bylą bei mokama administratoriui už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti asmens bankroto bylą įsigaliojimo dienos iki dienos kai įsigalioja teismo nutarimas patvirtinti bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo planą. Kitaip tariant ši vienkartinė administratoriaus paslaugų kaina nustatoma teismo keturių mėnesių laikotarpiui ir apmokama fizinio asmens. Į šią sumą įeina keturių mėnesių bankroto administratoriaus atlyginimas; bankroto administratoriaus išlaidos paštui (kreditorių informavimas apie kreditorinių reikalavimų pateikimą, kitų valstybės, savivaldybės įstaigų informavimas apie iškeltą bankroto bylą ir pan.); asmens turto apžiūros išlaidos; išlaidos ryšių paslaugoms ir kitos. Šią teismo nustatomą sumą už bankroto administravimo paslaugas bankrutuojantis asmuo apmoka bankroto administratoriui iškarto po bankroto bylos iškėlimo. Tokia teismo nustatoma suma pagal LR Fizinių asmenų bankroto įstatymą negali būti didesnė negu 3 MMA. 2017 metais vienas MMA sudaro 380 eurų, taigi teismo nustatoma vienkartinė bankroto administravimo paslaugų suma negali viršyti 1140 eurų.

www.asmensbankrotas.lt bendradarbiauja su licencijuotais fizinių asmenų bankroto administratoriais:

Nerijumi Činčiku

UAB „Bankroto valdymas“

UAB „Bankroto valdymas“

Šių bankroto administratorių vienkartinė bankroto administravimo paslaugos suma nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties, kuria patvirtinamas asmens mokumo atkūrimo planas, įsiteisėjimo dienos yra 350 eurų visam keturių mėnesių laikotarpiui.

2. Antras etapas. Ne vėliau kaip po keturių mėnesių nuo bankroto bylos iškėlimo dienos, turi būti patvirtintas asmens mokumo atkūrimo planas ir teismo nustatyta vienkartinė bankroto administravimo paslaugų kaina yra keičiama į kas mėnesinę bankroto paslaugų kainą. Šią kas mėnesinę bankroto administravimo paslaugų kainą nustato bankrutuojančio asmens kreditorių susirinkimas bei teismas, tvirtindami asmens mokumo atkūrimo planą. Šią bankroto administravimo paslaugų sumą sudaro: bankroto administratoriaus atlyginimas; asmens turto vertinimas; asmens turto pardavimo organizavimas; ginčai su asmens skolininkais; piniginių lėšų išieškojimas; sandorių tikrinimas, bankrutuojančio asmens veiklos priežiūra ir t.t. Šios bankroto administravimo išlaidos skaičiuojamos kas mėnesį trijų metų laikotarpiui (iki bankroto bylos pabaigos) ir apmokamos ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius iš bankrutuojančio asmens pajamų, atsižvelgiant į asmens būtinąsias mėnesines išlaidas bei nustatytas mėnesines įmokas kreditorių reikalavimų dengimui, taip pat iš lėšų, gautų pardavus asmens turtą, visų kitų bankroto procese gautų lėšų. Bankroto administratoriaus paslaugų atlyginimo suma nustatoma kreditorių susirinkimo sprendimu, atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojantis fizinis asmuo vykdo individualią ir (ar) ūkininko veiklą, į parduodamo fizinio asmens turto (taip pat ir įkeisto) rūšį ir jo kiekį, bankroto procedūrų kiekį ir sudėtingumą. Pardavus ar perdavus įkeistą turtą, bankroto administravimo išlaidoms gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 procentų gautos lėšų sumos ar šio turto vertės, išskyrus atvejus, kai įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius sutinka kitaip. Bankroto administravimo išlaidos apmokamos pirmiausia.

Iš praktikos galime teigti, kad apytikslė bankroto administravimo paslaugų kaina gali būti tokia:

1. 350 eurų vienkartinė bankroto administravimo paslaugų kaina – ją apmoka pats bankrutuojantis asmuo po bankroto bylos iškėlimo. Ši suma skirta bankroto administravimo paslaugoms atlikti keturių mėnesių laikotarpiui iki asmens mokumo atkūrimo plano patvirtinimo;
2. Nuo 30 iki 150 eurų mėnesinė bankroto administravimo paslaugų kaina – apmokama iš bankrutuojančio asmens pajamų, įvertinus bankrutuojančio asmens būtinąsias mėnesines išlaidas bei mėnesines įmokas kreditorių reikalavimams tenkinti;
3. Jei asmuo turi turto – nuo 2 iki 15 procentų suma, nuo lėšų, gautų pardavus bankrutuojančio asmens turtą. Ši suma nėra mokama iš asmens pajamų, o yra atskaitoma iš turto pardavimo gautų lėšų, šia suma mažinat kreditorių gautinas lėšas nuo bankrutuojančio asmens turto pardavimo.

Norite sužinoti daugiau kiek kainuoja fizinio asmens bankroto administratoriaus paslaugos, registruokitės nemokamai bankroto konsultacijai telefonu, skype arba registruokis susitikimui su fizinio asmens bankroto teisės specialistu mūsų biure ir mes su Jumis susisieksime.