Fizinio asmens bankrotas Anglijoje

Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) fizinių asmenų bankroto institutas egzistuoja jau seniai. Valstybė sukūrė tokią fizinio asmens bankroto sistemą, kuri suteiktų sąžiningam asmeniui galimybę nusirašyti savo skolas per santykinai minimalius terminus ir galiausiai vėl pradėti normalų gyvenimą iš naujo be skolų ir oriai.

Mūsų įmonė teikia fizinių asmenų bankroto Anglijoje (Didžiojoje Britanijoje, Londone) paslaugas. Jas renkasi tie Lietuvos piliečiai, kurie yra emigravę į Jungtinę Karalystę, tačiau Lietuvoje yra įsiskolinę bankams, kredito įstaigoms, kitiems kreditoriams ir siekia tokių skolas nusirašyti. Mūsų pagal Anglijoje jau yra bankrutavę ir skolas nusirašę daugiau nei 30 asmenų.

Čia suteikiame informacijos, kaip bankrutuoti Anglijoje.
Pagrindiniai fizinių asmenų bankroto Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) bruožai:

• Greitas fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas. Šiai dienai, jei nėra nustatoma kokių nors ypatingų asmens situacijų, asmens bankrotą Anglijoje bei visoje Jungtinėje Karalystėje galima išsikelti per keletą dienų;
• Kreiptis dėl bankroto proceso pradėjimo Anglijoje (visoje Jungtinėje Karalystėje) gali tik tas asmuo, kurio pagrindinė gyvenamoji, verslo, darbo vietos (ekonominių interesų centras) yra Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) ir tokią vietą asmuo turi turėti ne mažiau nei 6 mėnesius iki kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo;
• Jungtinėje Karalystėje, tame tarpe ir Anglijoje, nėra nustatytos jokios minimalios skolos sumos, nuo kurios asmuo gali kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Todėl bankrutuoti gali ir asmuo turintis 3000 svarų skolų, kai tuo tarpu Airijoje norinčio bankrutuoti asmens skolos turi būti ne mažiau kaip 20 000 eurų, Lietuvoje – 16 050 eurų;
• Fizinio asmens bankroto bylą Anglijoje, tiek ir visoje Jungtinėje Karalystėje (UK) galima išsikelti tiesiog pateikiant paraišką dėl bankroto bylos iškėlimo internetu. Nereikia eiti į teismo posėdžius ar vykti pas bankroto administratorių. Visas bankroto iškėlimo procesas ir pats bankroto procesas vyksta elektroninėje erdvėje, dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, paprastu paštu, kit1 reikalingą informaciją bankroto pareigūnai surenka telefoninio pokalbio su bankrutuojančiu asmeniu metu;
• Pats bankroto procesas visoje Jungtinėje Karalystėje, tame tarpe ir Anglijoje, trunka 1 metus, t.y. skolos nusirašo ir bankroto byla užbaigiama per vienerius metus;
• Fizinio asmens bankroto procedūras vykdo bei prižiūri teismo paskirtas pareigūnas (official receiver) arba bankroto administratorius (insolvency practitioner);
• Kreditoriai yra informuojami apie asmeniui iškeltą bankroto bylą tik po teismo sprendimo (bankruptcy order) priėmimo. Nėra būtinas išankstinis kreditorių informavimas apie ketinimą kelti Anglijoje bankroto bylą. Be to, po bankroto bylos iškėlimo kreditoriai negali reikšti pretenzijų tiesiogiai bankrutuojančiam asmeniui, negali areštuoti jo banko sąskaitų, nurašinėti pinigines lėšas nuo asmens banko sąskaitų, vykdyti skolininko turto pardavimo ir t.t.;
• Esant asmens nedidelėms pajamoms, kurių pakanka tik asmens ir jo šeimos pragyvenimui (būsto nuomai, maistui, mokesčiams, transportui ir kt.), teismo paskirtas bankroto pareigūnas gali nenumatyti jokių mėnesinių mokėjimų kreditoriams ir visas asmens gaunamas pajamas palikti to asmens pragyvenimui. Tokio bankroto pasekmė – tiesiog skolų nurašymas. Tačiau jei po asmens būtinąsias išlaidas padengiančių pajamų dar lieka papildomų lėšų, teismo pareigūnas gali nustatyti sumą lėšų, kuri kas mėnesį bus asmens mokama į bankroto administratoriaus sąskaitą papildomai tris metus. Tokios lėšos bankroto administratoriaus yra skiriamos daliniam atsiskaitymui su kreditoriais. Pvz., jei asmuo gauna 1000 svarų pajamų per mėnesį, o jo išlaidos pragyvenimui (būsto nuomai, maistui, telefonui, transportui ir pan.) sudaro 970 svarų, tokiu atveju teismo pareigūnas arba bankroto administratorius pasiūlys asmeniui skirti po 30 svarų kas mėnesį kreditoriams ir juos mokėti tris metus į teismo pareigūno nurodytą sąskaitą.

Po bankroto Jungtinėje Karalystėje, tame tarpe ir Anglijoje, nusirašo visos skolos, net ir tos skolos, kurios atsirado Lietuvoje arba kitoje valstybėje, išskyrus:

• Alimentai vaikams;
• Administracinės baudos;
• Baudos, kurios skirtos baudžiamosiose bylose;
• Žala, kuri buvo atlikta atėmus kito asmens gyvybę ar sutrikdžius kito asmens sveikatą;
• Socialinių fondų paskolos;
• Studentų pasiimtos paskolos, kurios buvo suteiktos Jungtinės Karalystės valdžiai priklausančių įmonių ar įstaigų;
• Žala, kuri buvo iš asmens priteista baudžiamosiose bylose.

Jungtinė Karalystė (UK) šiuo metu jau nebepriklauso Europos Sąjungai, todėl visi šalies teismų nuosprendžiai nebėra automatiškai pripažįstami, privalomi bei vykdomi Lietuvoje. Tačiau Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos netrukdo Jungtinėje Karalystėje gyvenimą pradėjusiems lietuviams bankrutuoti Anglijoje. Vienintelis skirtumas bus tas, kad Anglijos teismų sprendimai turės būti pripažįstami Lietuvoje, remiantis Lietuvoje nustatyta užsienio teismų, kitų teisminių institucijų sprendimų pripažinimo tvarka. Jeigu Anglijoje įsikūręs fizinis asmuo sieks, kad Lietuvoje esančios skolos taip pat būtų nurašytos, jis privalės kreiptis į Lietuvos Apeliacinį Teismą. Šiam teismui yra pavesta spręsti dėl Anglijos teismo sprendimų pripažinimo ir jų leidimo vykdyti Lietuvoje. Tokios procedūros metu tikrinama ar asmens kreditoriai buvo informuoti tinkamai apie asmeniui Anglijoje iškelta bei įvykdytą bankroto procesą ar ne. Jei asmens "lietuviški" kreditoriai buvo tinkamai informuoti apie asmens bankroto procesą, tai Lietuvos apeliacinis teismas tokius Anglijos teismo sprendimus pripažins ir leis juos vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tad galime kiekvieną emigravusį į Angliją nuraminti, kad net ir po šios šalies išstojimo iš Europos Sąjungos bankroto procedūros galės vykti ir skolos Lietuvoje taip pat bus nurašomos.