BANKROTO TEISININKAI ir BANKROTO ADMINISTRATORIAI WWW.ASMENSBANKROTAS.LT Siūlo Šias paslaugas:
– FIZINIO ASMENS BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMas
– FIZINIO ASMENS BANKROTO PROCESO PRIEŽIŪRa
– SKOLŲ NURAŠYMas LIETUVOJE, ŠVEDIJOJE, AIRIJOJE, LATVIJOJE, ANGLIJOJE (Jungtinėje Karalystėje)

Mūsų siūlomas FIZINIų ASMENų BANKROTas LIETUVOJE, ŠVEDIJOJE, AIRIJOJE, LATVIJOJE – NUO 900 EURŲ.
Fizinio asmens bankroto kaina ANGLIJOJE NUO 750 SVARŲ.
Siūlome galimybę už www.asmensbankrotas.lt paslaugas atsiskaityti DALIMIS.
Mūsų įmonė pasirūpins, kad FIZINis BANKROTas ir jo procesas LIETUVOJE, ANGLIJOJE, švedijoje, AIRIJOJE, LATVIJOJE vyktų operatyviai IR patogiai!

FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS

Žmogui, kurio finansinė padėtis nebeleidžia tęsti savo finansinių įsipareigojimų kreditoriams, LR Fizinių asmenų bankroto įstatymas reglamentuoja fizinio asmens bankrotą, kuris garantuoja tokiam asmeniui ekonominės veiklos laisvę, leidžia kreditoriams atgauti dalį skolų ir nuima naštą nuo valstybės socialinės sistemos. Minėtame įstatyme nurodomas tikslas – sudaryti sąlygas ūkininkui, sąžiningam žmogui ar kitam fiziniam asmeniui, kuris verčiasi individualia veikla, atkurti mokumą ir užtikrinti kreditorių reikalavimų išpildymą pagal šio įstatymo tvarką siekiant kreditorių ir skolininko interesų pusiausvyros (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis).

Fizinis asmens bankrotas yra leidžiamas šiose šalyse: Lietuvoje, Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje), Švedijoje, Latvijoje, Airijoje. Tačiau pačiam asmeniui norint pradėti fizinio asmens bankroto procesą, jį išsikelti ir pradėti vykdyti nėra lengva. Ši procedūra yra daug žinių ir patirties reikalaujanti sudėtinga užduotis. Aukščiau išvardytose šalyse norint pradėti fizinį bankrotą, jo pageidaujantys asmenys dažnai kreipiasi į šios srities teisininkus bei bankroto administratorius, kurie suteikia visą reikalingą pagalbą.

www.asmensbankrotas.lt teikia bankroto teisininkų ir bankroto administratorių paslaugas fizinių asmenų bankrotui vykdyti. Garantuojame visokeriopą pagalbą nuo pat šio  proceso pradžios iki pabaigos – bankroto bylos uždarymo ir kliento skolų nurašymo. Mūsų bankroto teisininkų dėka kiekvieno fizinio asmens bankrotas įvyks greitai, sklandžiai ir paprastai.

www.asmensbankrotas.lt teikiamas bankroto bylos ir proceso paslaugos susideda iš dviejų etapų:

 1. Pirmiausiai pasirengiame fizinio asmens bankroto bylos iškėlimui. www.asmensbankrotas.lt šio etapo metu atlieka šias paslaugas ir veiksmus:
  1. analizuojame bankrutuoti ketinančio asmens situaciją (skolinių įsipareigojimų, pajamų, išlaidų, turimo/turėto turto, sandorių per paskutinius tris metus). Mūsų įmonėje dirbantys bankroto teisininkai peržiūri ir nusprendžia, ar klientas gali kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir ar atitinka LR Fizinių asmenų bankroto įstatyme numatytas sąlygas;
  2. nustatome visus asmens kreditorius ir parengiame pranešimus kreditoriams apie asmens pageidavimą kreiptis į teismą ir iškelti bankroto bylą;
  3. suteikiame pagalbą ir konsultuojame klientą jam ruošiant ir renkant bankrotui reikalingus dokumentus bei duomenis iš LR įstaigų, institucijų bei organizacijų, kuriuose būtų informacijos apie jo turtą, sveikatą, transporto priemones, gyvenamą vietą ir pan;
  4. parengiame pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Taip pat rengiame papildomus asmens bankroto bylos iškėlimo rengimui reikalingus dokumentus;
  5. parenkame bankroto administratorių, kuris padeda administruoti tolimesnę fizinio asmens bankroto bylą ;
  6. galiausiai iškeliame fizinio asmens bankroto bylą;
 2. Antras www.asmensbankrotas.lt paslaugų etapas keliant fizinio asmens bankroto bylą – su šiuo procesu susijusių procedūrų administravimas. Jį pradedame teismui iškėlus kliento bankroto bylą bei mums paskyrus klientui jo bankroto administratorių. Administravimo procedūrų metu fizinio asmens bankrotą prižiūri ir savo paslaugas teikia www.asmensbankrotas.lt bankroto administratoriai

Jeigu turite skolų ir svarstote apie fizinį bankrutavimą Lietuvoje, Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje), Švedijoje, Latvijoje, Airijoje bei pageidaujate nusirašyti savo skolas, kviečiame pasinaudoti mūsų profesionaliomis paslaugomis. Ne visiems žinoma, nuo ko pradėti fizinio asmens bankroto procesą. Todėl dėl fizinio asmens bankroto aukščiau paminėtose šalyse galite kreiptis į www.asmensbankrotas.lt bankroto teisininkus bei administratorius tel. +37064033080 arba el.paštu: info@asmensbankrotas.lt.

Mes nustatysime ar Jūs atitinkate fizinio asmens bankroto sąlygas. Jei taip, parengsime Jums fizinio asmens bankroto dokumentus, iškelsime bylą bei prižiūrėsime ir rūpinsimės Jūsų bankroto procesu nuo pat pradžių iki galutinio skolų nurašymo.

www.asmensbankrotas.lt dirbantys kvalifikuoti bankroto administratoriai ir teisininkai klientams Švedijoje, Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje), Airijoje, Lietuvoje, Latvijoje suteiks žemiau išvardytas paslaugas:

 1. Konsultacijos, skolų nurašymo, fizinio asmens bankroto klausimais;
 2. Fizinio asmens galimybių išsikelti fizinio asmens bankroto bylą įvertinimas;
 3. Pagalba žadančiam bankrutuoti asmeniui pasiruošiant visus būtinus dokumentus, reikalingus norint pradėti fizinio asmens bankroto procesą;
 4. Pareiškimų ir kitų teisinių dokumentų, susijusių su fizinio asmens bankroto bylos iškėlimu rengimas;
 5. Fizinio asmens bankroto bylų iškėlimas;
 6. Fizinio asmens bankroto bylų priežiūra t.y. dirbame su savo klientu nuo bankroto bylos iškėlimo iki jos pabaigos, kuomet galutinai nurašomos skolos;
 7. Fizinio asmens bankroto bylų administravimas, kurį suteikia mūsų partneriai bankroto administratoriai ir teisininkai Nerijus Činčikas ir UAB „Bankroto valdymas“.

Jeigu ketinate naudotis mūsų paslaugomis, kviečiame registruotis fizinio asmens bankroto konsultacijai su mūsų bankroto teisininkais. Mūsų siūlomas fizinių asmenų bankrotas vykdomas Lietuvoje, Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje), Švedijoje, Airijoje, Latvijoje.
Konsultacijos vyksta mūsų įmonės biure, per Skype, telefonu. Konsultacijas telefonu, Skype bei mūsų biure siūlome atlikti  ir savaitgaliais.