Fizinio asmens bankrotas Anglijoje nurašo skolas ir Lietuvoje

Anglija (Jungtinė Karalystė) vis dar yra Europos Sąjungos narė, o tai reiškia, kad visi jos teismų sprendimai yra pripažystami, privalomi bei turi būti vykdomi automatiškai ir visose kitose Europos Sąjungos valstybėse, tame tarpe ir Lietuvoje. Kaip pavyzdys, Lietuvos antstoliai, gavę Anglijos teismo sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo Anglijoje privalo užbaigti pradėtas vykdomąsias bylas prieš asmenį ir jas perduoti Anglijos teismo paskirtam bankroto administratoriui. Arba, užbaigus asmeniui bankroto bylą Anglijoje, tie Lietuvos kreditoriai, kurie buvo įtraukti į bankroto bylą Anglijoje, nebegali turėti jokių pretenzijų ar reikalavimų į bankrutavusį asmenį. Asmuo po bankroto bylos užbaigimo Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) nebėra skolingas ir kreditoriams Lietuvoje, kurie buvo įrašyti į asmens pareiškimą dėl bankroto bylos Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) iškėlimo.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad bet kuris sprendimas iškelti bankroto bylą, kurį pagal savo jurisdikciją priima Europos Sąjungos valstybės narės teismas, pirpažystamas kitose ES valstybėse nuo to momento, kai sprendimas įsiteisėja bankroto bylą iškėlusioje valstybėje. Taigi kitose ES valstybėse priimti teismo sprendimai dėl fizinio asmens bankroto – Lietuvoje įsigalioja automatiškai. Sėkmingai baigus visą bankroto procesą užsienyje, likusios skolos yra nurašomos ir toks sprendimas galioja visiems asmens kreditoriams Lietuvoje, kurie buvo įtraukti į asmens bankroto bylą.

Anglija (Jungtinė Karalystė) Europos Sąjungos nare bus iki tol kol bus užbaigtos visos jos išstojimo iš Europos Sąjungos procedūros. Atsižvelgiant į tokio proceso sudėtingumą, prognozuojama, kad Jungtinė Karalystė Europos Sąjungos nare dar tuėtų būti bent iki 2020 metų. Taigi visi Jungtinės Karalystės teismų sprendimai, priimti iki 2020 metų, bus automatiškai pripažinti ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, tame tarpe ir Lietuvoje.

Atkreiptinas dėmesys, kad net ir Anglijai (Jungtinei Karalystei) po “Brexit” išstojus iš Europos Sąjungos, tai neužkirs kelio Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) gyvenantiems, dirbantiems lietuviams bankrutuoti Anglijoje. Tokiu atveju Anglijos (Jungtinės Karalystės) teismų sprendimai turės būti atskirai pripažystami Lietuvoje, naudojantis Lietuvoje nustatyta užsienio teismų, kitų teisminių institucijų sprendimų pripažinimo Lietuvoje tvarka. Asmeniui išsikėlus Anglijoje bankrotą, bankrutavus Anglijoje, toks asmuo, norėdamas, kad Lietuvoje esančios skolos taip pat būtų nurašytos, privalės kreiptis į Lietuvos Apeliacinį Teismą dėl Anglijos teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvoje. Taigi net ir po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos asmenys bankrutavę Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) galės nusirašyti ir Lietuvoje esančias skolas.

SUSISIEKITE

info@asmensbankrotas.lt
+37064033080
skype.: Asmens Bankrotas