Fizinio asmens bankroto administratoriaus funkcijos

Teismo paskirtas fizinio asmens bankroto administratorius, teikdamas fizinio asmens bankroto administravimo paslaugas, vykdo šias funkcijas:

1. disponuoja fizinio asmens turtu;
2. atidaro asmens vardu depozitinę sąskaitą banke. Į šią depozitinę sąskaitą bankrutuojantis asmuo privalo kas mėnesį pervesti teismo, kreditorių susirinkimo nustatytas pinigines lėšas;
3. tvarko visų fizinio asmens gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitą;
4. šaukia kreditorių susirinkimus;
5. atlieka bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo plane numatytus mokėjimus kreditoriams;
6. ne rečiau kaip kartą per pusę metų teikia teismui, kreditorių susirinkime kreditoriams ir fiziniam asmeniui plano vykdymo eigos ataskaitą;
jeigu asmuo turi skolininkų, imasi priemonių išieškoti skolas iš skolininkų;
7. tuo atveju, kai iš bankrutuojančio fizinio asmens gautų lėšų nepakanka atlikti mokumo atkūrimo plane nustatytų mokėjimų, sušaukia kreditorių susirinkimą ir pasiūlo svarstyti galimybę pateikti fiziniam asmeniui pasiūlymus dėl plano patikslinimo ir (ar) kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo;
8. jeigu bankrutuojantis asmuo verčiasi individualia ir (ar) ūkininko veikla, vertina fizinio asmens vykdomos individualios ir (ar) ūkininko veiklos tikslingumą ir, nustatęs, kad vykdoma veikla nuostolinga, nedelsdamas sušaukia kreditorių susirinkimą dėl tokios veiklos nutraukimo;
9. jei bankrutuojantis asmuo nevykdo teismo, kreditorių susirinkimo nustatytų reikalavimų, pažeidžia LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo nuostatas, kreipiasi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo;
10. organizuoja bankrutuojančio asmens turto vertinimą bei tokio turto pardavimą iš viešųjų varžytinių;
11. vykdo kitus teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo sprendimus.


www.asmensbankrotas.lt rekomenduoja asmeniui, teikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, visada kartu pateikti ir bankroto administratoriaus sutikimą administruoti asmens bankrotą.


www.asmensbankrotas.lt bendradarbiauja su licenzijuotais fiziniu asmenų bankroto administratoriais:

Nerijumi Činčiku

UAB „Bankroto valdymas“

UAB „Bankroto valdymas“


Klientui pasirinkus www.asmensbankrotas.lt fizinio asmens bankroto paslaugas, mes visada kartu su asmens pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo pasiūlysime teismui ir mūsų praktikoje patikrintus, atsakingus bankroto administratorius. Šie www.asmensbankrotas.lt fizinių asmenų bankroto administratoriai yra apsidraudę savo veiklą civilinės atsakomybės draudimu, turi privalomas fizinių asmenų bankroto paslaugos teikimo licenzijas. Šiai dienai www.asmensbankrotas.lt bankroto administratoriai administruoja 40 asmenų bankroto procedūras, o šių administratorių bankroto administravimo paslaugos teikimo teritorijoje yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Klaipėdos rajonas, Mažeikiai, Šiauliai, Panevėžys, Ukmergė, Marijampolė, Alytus, Skuodas, Širvintos, Zarasai, Kauno rajonas, Prienai, Jonava, Tauragė, Telšiai, Joniškis.

Registruokitės fizinio asmens bankroto Lietuvoje, Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje), Švedijoje, Airijoje, Latvijoje konsultacijai su www.asmensbankrotas.lt bankroto teisininkais mūsų biure, per Skype, telefonu ir su mūsų pagalba pradėkite fizinio asmens bankroto procedūras Lietuvoje, Švedijoje, Anglijoje, Airijoje, Latvijoje. Konsultacijas telefonu, skype bei mūsų biure tekiame ir savaitgaliais.