Fizinio asmens bankroto kaina

Fizinio asmens bankroto kaina yra vienas pagrindinių kriterijų asmeniui pasirenkant fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo paslaugų teikėją. Rinkoje yra daug fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo paslaugas teikiančių teisinių įmonių, advokatų, bankroto administratorių. Reklamuojamos žemos bankroto kainos. Tačiau dažnai nutinka taip, kad reklamuojama žema bankroto kaina yra tik masalas pritraukti klientą, o asmuo realiai sumoka net keliais kartais didesnes fizinio asmens bankroto paslaugų kainas.

Todėl svarstydami, kurį fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo paslaugų teikėją pasirinkti, rinkitės tik tą fizinio asmens bankroto iškėlimo paslaugų teikėją, kuris nuo pat pradžių tiesiai įvardija tikrąją bankroto kainą. Dažni atvejai kai žadama bankroto bylą iškelti pigiai, bet po to vis tiek reikalaujama primokėti papildomai už suteiktas paslaugas.

Fizinio asmens bankroto byla nėra pigus procesas. Todėl neapsigaukite, kai Jums kas nors žada bankroto bylą iškelti už keleto šimtų eurų kainą.

www.asmensbankrotas.lt – tai bankroto administratorių ir bankroto teisininkų biuras. Mūsų specialistai teikia profesionalias fizinių asmenų bankroto paslaugas Lietuvoje, Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje):

1. Teikiame konsultacijas visais fizinio asmens bankroto klausimais.
2. Padedame asmenims spręsti finansinių skolų problemas.
3. Įvertiname asmens skolų dydžius, gaunamas pajamas, turimą turtą. Sudarome preliminarų skolų grąžinimo grafiką, skolų nurašymo planą.
4. Paaiškiname asmeniui kokias skolas galima nusirašyti, o kurios skolos net ir baigus fizinio asmens bankroto bylą pagal LR Fizinių asmenų bankroto įstatymą bus nenurašytos.
5. Padedame kiekvienam ketinančiam bankrutuoti asmeniui surinkti teismo reikalaujamas pažymas, dokumentus.
6. Rengiame pranešimus kreditoriams apie asmens ketinimą inicijuoti fizinio asmens bankroto bylą.
7. Parengiame pareiškimą teismui dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.
8. Parenkame mums žinomus, mūsų praktikoje patikrintus bankroto administratorius, kuriuos teismas paskirtų prižiūrėti asmens bankroto bylą.
9. Paaiškiname asmeniui kaip elgtis teismo posėdžio metu, sprendžiant klausimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Esant reikalui pasiūlome mums žinomus, mūsų praktikoje patikrintus advokatus, kurie atstovautų asmenį teismo posėdyje sprendžiant klausimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.
10. Teikiame fizinio asmens bankroto bylos priežiūros paslaugas. Т.y. rūpinamės savo klientu nuo parengiamųjų bankroto bylos iniciavimo darbų, bankroto bylos iškėlimo iki bankroto bylos užbaigimo – dienos, kai kreditoriai bei teismas nurašo asmens skolas.

Šių www.asmensbankrotas.lt fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Lietuvoje paslaugų kaina prasideda nuo 1500 Eur.

Kadangi kiekvieno asmens situacija individuali, neslepiame - fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo paslaugų kaina gali būti ir didesnė nei 1500 Eur. Mūsų praktikoje yra buvę atvejų kai dėl asmens ypač didelio skolų skaičiaus, didelių turto apimčių, svetimo daikto hipotekų, pradėtų teisminių ginčų su kreditoriais dėl prievolių dydžio sumažinimo, fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo paslaugos asmeniui kainavo ir net daugiau nei 5000 Еur. Tikslią fizinio asmens bankroto paslaugų kainą nustatome konsultacijų su klientu metu, įvertinę kliento individualią situaciją.

Atkreipiame dėmesį, kad LR Fizinių asmenų bankroto įstatymas leidžia bendro turto ir (ar) bendrų prievolių kreditoriams siejamiems fiziniams asmenims (pvz. šeimos nariams) bankrutuoti pagal vieną bylą. Net ir šiuo atveju mūsų teikiamos fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo paslaugos nepabrangs ir kaina bus lygiai tokia pati, kaip ir siekiančiam bankrutuoti vienam asmeniui.

Fizinio asmens bankroto paslaugų kaina mokama dviem etapais:
a) pirmiausiai įvertinus kliento situaciją, sutarus dėl teisinių paslaugų, klientui ir www.asmensbankrotas.lt sudarius fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo teisinių paslaugų sutartį, klientas moka pusę nustatytos šių paslaugų kainos į įmonės atsiskaitomąją sąskaitą;
b) likusią fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir fizinio asmens bankroto bylos vykdymo paslaugų kainos dalį klientas sumoka kai teismas nutartimi asmeniui iškelia bankroto bylą ir tokia teismo nutartis įsiteisėja.

Iš savo praktikos žinome, kad fizinio asmens bankroto bylą teisme išsikelti ir asmens bankroto procesą pradėti įmanoma ne anksčiau kaip po 2-3 mėnesių nuo tada kai fizinis asmuo kreipiasi į www.asmensbankrotas.lt. Todėl įmonei likusią bankroto paslaugų kainą klientas turi apmokėti per 2-3 mėnesius nuo fizinio asmens bankroto teisinių paslaugų sutarties sudarymo.

Be abejo, priklausomai nuo asmens įsiskolinimų dydžio, turtinės padėties bei kitų aplinkybių, www.asmensbankrotas.lt gali pasiūlyti klientui ir ilgesnį atsiskaitymo už fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo paslaugas laikotarpį.

Norime informuoti, kad į minėtą fizinio asmens bankroto paslaugų kainą nėra įtrauktas www.asmensbankrotas.lt bankroto administratoriaus atlyginimas bei išlaidos. Pradinę bankroto administratoriaus atlyginimo, išlaidų sumą nutartyje iškelti fizinio asmens bankroto bylą nustato teismas.

Vėliau šią bankroto administratoriaus atlyginimo, išlaidų sumą visam fizinio asmens bankroto procesui nustato, tvirtinta, keičia kreditorių susirinkimas.

Kitaip tariant fizinio asmens bankroto bylos paslaugų kaina susideda iš šių dalių:
Pirma, fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo paslaugų kaina - kuri prasideda nuo 1500 Eur.
Antra, teismo nustatomos bankroto administratoriaus išlaidos ir atlyginimas po fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo teisme dienos iki bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo plano patvirtinimo - 4 mėnesių laikotarpiui ne daugiau kaip 400 Еur plius PVM.
Trečia, kreditorių susirinkimo tvirtinama ir bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo plane nustatoma bankroto administratoriaus išlaidų suma bei atlyginimas visam fizinio asmens bankroto procesui - apie 50-100 Еur per vieną kalendorinį mėnesį ne ilgiau nei trijų metų laikotarpiui.

Pirminė teismo nustatoma bankroto administratoriaus atlyginimo, išlaidų suma, remiantis LR Fizinių asmenų bankroto įstatymu, negali viršyti 4 MMA (2021 metais 1 MMA sudaro 642 eurų). Taigi pirminė teismo tvirtinama bankroto administratoriaus atlyginimo, išlaidų suma, kuri apmokama bankroto procese iš fizinio asmens pajamų, negali būti didesnė nei 2568 eurų. Tačiau ši bankroto administratoriaus išlaidų, atlyginimo suma iki pirmojo kreditorių susirinkimo beveik visais atvejais būna ženkliai mažesnė.

Bankroto administratoriaus išlaidų, atlyginimo sąmatą parengia ir teismui tvirtinti teikia pats bankroto administratorius.

www.asmensbankrotas.lt partnerių bankroto administratorių Nerijaus Činčiko, UAB „Bankroto valdymas“ bankroto administravimo atlyginimo ir išlaidų suma keturių mėnesių laikotarpiui po bankroto bylos iškėlimo yra 400 eurų plius PVM. Ši suma apmokama iš bankrutuojančio fizinio asmens pajamų. Šis mokestis paskiriamas nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisinimo dienos iki tol kol kreditorių susirinkimas, tvirtindamas bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo planą, nustatys naują bankroto administratoriaus atlyginimo ir išlaidų sumą visam fizinio asmens bankroto proceso laikotarpiui.

Minėtą, teismo patvirtintą pirminę bankroto administratoriaus atlyginimo, išlaidų sumą, paskirtą iki pirmojo kreditorių susirinkimo, praėjus keturiems mėnesiams po fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo peržiūri ir visam fizinio asmens bankroto procesui tvirtina iš naujo bankrutuojančio asmens kreditorių susirinkimas.

Kas sudaro bankroto administratoriaus administravimo išlaidas?
Bankroto administravimo išlaidas sudaro: išlaidos bankroto procedūroms atlikti (turto pardavimo, saugojimo, transporto, ryšių, kanceliarinės ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos) ir atlyginimas bankroto administratoriui. Kaip ir minėjome, bankroto administravimo išlaidų sąmatą tvirtina ir keičia kreditorių susirinkimas.

Nuo ko priklauso bankroto administratoriaus atlyginimo, išlaidų dydis?
Bankroto administratoriaus atlyginimo suma nustatoma pavedimo sutartyje, sudarytoje tarp fizinio asmens ir bankroto administratoriaus, atsižvelgiant į tai, ar fizinis asmuo vykdo individualią ir (ar) ūkininko veiklą, į parduodamo fizinio asmens turto (taip pat ir įkeisto) rūšį ir jo kiekį, bankroto procedūrų kiekį ir sudėtingumą.

Kas ir kaip apmoka bankroto administratoriaus išlaidas, atlyginimą?
Bankroto administravimo išlaidos, bankroto administratoriaus atlyginimas apmokamas iš fizinio asmens visų rūšių lėšų:
1. po bankrutuojančiam asmeniui patvirtintų būtinųjų išlaidų apmokėjimo liekančios darbo užmokesčio, pensijos, individualios ir (ar) ūkininko veiklos pajamų dalies;
2. lėšų, gautų fizinio asmens bankroto procese pardavus ir (ar) perdavus fizinio asmens turtą;
3. Bankrutuojančio asmens skolininkų išieškotų, susigrąžintų skolų.

Pvz. Jei gaunate kas mėnesį 800 Eur darbo užmokestį "į rankas", tikėtina, kad tiek teismas, tiek kreditorių susirinkimas Jums mėnesiui patvirtins 600 Eur sumą, kurią Jūs galėsite naudoti ir skirti vieno mėnesio būtinosioms išlaidoms dengti. Tuo tarpu likusius 200 Eur Jūs privalėsite pervesti į bankroto administratoriaus atidarytą depozitinę sąskaitą ir ši suma ir bus skiriama Jūsų kreditorių reikalavimų daliniam dengimui, bankroto administratoriaus išlaidų, algos apmokėjimui.

Iš praktikos galime pasakyti, kad bankroto administratoriaus išlaidoms apmokėti, atlyginimui padengti kreditorių susirinkimas skiria per mėnesį ne didesnę kaip 50-100 Eur sumą. Dažnu atveju net PVM įskaičiuojamas į minėtą sumą, kuri kreditorių yra skiriama bankroto adminstratoriaus išlaidų bei atlyginimo apmokėjimui.

Pats bankrutuojantis asmuo jokių kitų mokėjimų iš šalies bankroto administratoriui neturi ir negali mokėti.

Be to, ketinantis bankrutuoti asmuo turi žinoti, kad teismas, kuris kelia asmeniui bankroto bylą, ir kreditoriai, kuriems yra įsiskolinta, bankroto procese tvirtindami asmens mokumo atkūrimo planą, asmeniui nubrėš maksimalią jo mėnesio būtinųjų išlaidų sumą bei įpareigos likusią dalį asmens kas mėnesį gaunamų pajamų skirti daliniam kreditorių reikalavimų dengimui. Tai, ką asmuo turės mokėti kreditoriams skolų dengimui bei bankroto administratoriaus išlaidų, algos dengimui pagal mokumo atkūrimo planą, priklausys nuo asmens per mėnesį gaunamų pajamų bei patiriamų leistinų būtinųjų išlaidų skirtumo.

Turite finansinių skolų, domitės, kaip išsispręsti skolų problemą, kaip išsikelti fizinio asmens bankroto bylą, tačiau nežinote kaip tai padaryti? Jeigu rūpi, nuo ko pradėti, kad būtų iškelta fizinio asmens bankroto byla, kiek kainuoja fizinio asmens bankrotas nuo pradžių iki pabaigos, t.y. skolų nurašymo, kviečiame kreiptis į mus. www.asmensbankrotas.lt dirbantys bankroto teisininkai bei administratoriai padės ir patars, kaip pradėti ir sėkmingai įvykdyti, užbaigti fizinio asmens bankroto procesą. Skambinkite tel.: +37064033080, WhatsApp programėle arba parašykite mums el. paštu: info@asmensbankrotas.lt.

Pokalbio metu įvertinsime ar Jūsų turimos skolos leidžia pradėti fizinio asmens bankroto procedūras, ar Jūsų skolos apskritai gali būti nurašytos įvykdžius fizinio asmens bankroto procedūras, ar Jūs atitinkate fizinio asmens bankroto sąlygas. Jei taip, galėsime Jums padėti. Parengsime fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dokumentus, parinksime patikrintą praktikoje bankroto administratorių, prižiūrėsime Jūsų fizinio asmens bankroto bylą nuo pradžių iki pabaigos.