Fizinio asmens bankroto Anglijoje pasekmės


Teigiamos bankroto Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) pasekmės:

• Po vienerių bankroto proceso Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) metų nusirašo iki nulio beveik visos bankrutuojančio asmens skolos. Iki nulio nusirašo tiek skolos, atsiradusios Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje), tiek Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje.
• Bankrutuojančio / bankrutavusio Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) asmens kreditoriai, antstoliai nebegali imtis prieš bankrutuojantį / bankrutavusį asmenį jokių išieškojimo veiksmų. Pvz. Negali būti areštuojamos asmens sąskaitos, atliekami atskaitymai nuo asmens sąskaitose esančių lėšų, darbo užmokesčio, negali būti antstolių pardavinėjamas bankrutuojančio asmens turtas ir t.t.
• Bankrutuojančiam / bankrutavusiam Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) asmeniui nebereikia bendrauti su asmens kreditoriais, atsakinėti į jų siunčiamas pretenzijas. Asmens bendravimą su kreditoriais nuo bankroto bylos iškėlimo dienos perima paskirtas teismo pareigūnas.
• Po bankroto bylos Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) užbaigimo, bankrutavęs asmuo tęsia toliau gyvenimą be skolų.
• Bankrutuojantis Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) asmuo dėl bankroto negali būti atleistas iš darbo ir pats bankrotas netrukdo asmeniui dirbti, nebent asmuo yra advokatas, teismo pareigūnas, dirba finansų sektoriuje, kaip licencijuomas finansų patarėjas, finansų makleris ar pan.. Bankroto atveju tokias pareigas einantis asmuo negali toliau eiti šių pareigų.
• Bankrutuojančiam ir pajamas gaunančiam asmeniui bankroto pareigūnas palieka tiek piniginių lėšų, kiek jų asmeniui reikia pragyventi Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje). Į tokias išlaidas įskaičiuojamos išlaidos būsto nuomai, komunalinių paslaugų apmokėjimui, telefono, interneto paslaugų apmokėjimui, maisto, medicinos, higienos, transporto, vaikų išlaikymo bei kitos asmeniui būtinos išlaidos. Tos asmens pajamos, kurios lieka asmeniui po jo išlaidų, yra skiriamos asmens kreditorių reikalavimų dengimui ir mokamos į teismo pareigūno nurodytą banko sąskaita tris metus nuo bankroto bylos iškėlimo. Pvz. Asmuo gauna darbo užmokestį į rankas £1500, jo išlaidos pragyvenimui Jungtinėje Karalystėje sudaro £1450, taigi asmuo kas mėnesį ir tris metus nuo bankroto bylos iškėlimo turės mokėti į teismo pareigūno sąskaitą po £50. Iš šių pinigų bus dengiamos bankroto administratoriaus išlaidos bei dalinai atsiskaitoma su asmens kreditoriais. Jokių kitų mokėjimų bankroto procese Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) asmuo neturės mokėti.
• Bankroto procese Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) bankrutuojančio asmens kreditoriai neturi teisės kištis į asmens bankrotą, negali reikalauti mokėti kas mėnesį didesnių piniginių lėšų, nei tos lėšos, dėl kurių susitarė bankrutuojantis asmuo ir teismo pareigūnas.
• Asmens kreditoriai neturi teisės apskųsti Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) pradėto bankroto proceso, bankroto proceso užbaigimo bei asmens skolų nurašymo.
• Bankroto procese Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) nėra šaukiami bei vedami kreditorių susirinkimai. Asmens kreditoriai neturi teisės asmeniui nurodyti ieškotis geriau apmokamo darbo, susimažinti pragyvenimo išlaidas. Kitaip tariant, pradėjęs bankroto procesą Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) asmuo pamiršta savo kreditorius ir bankroto proceso deka nusrašo turimas skolas.
• Bankroto procesas Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) netrukdo asmeniui išvykti iš Jungtinės Karalystės, dirbti kitoje valstybėje.

Neigiamos bankroto Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) pasekmės:

• Po bankroto bylos Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) užbaigimo šešerius metus asmens kredito istorijoje bus įrašas apie asmens bankrotą, o tai gali užkirsti kelią bankrutavusiam asmeniui gauti paskolą banke, sudaryti lizingo sutartis ir pan. Po šešerių metų toks įrašas iš asmens kredito istorijos yra panaikinamas automatiškai (pagrindinės kreditingumo vertinimo įmonės Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) yra Callcredit, Equifax and Experian. Rekomenduojama praėjus šešeriems metams po asmens bankroto bylos Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) užbaigimo susisiekti su šiomis įstaigomis, dėl bankroto įrašo panaikinimo). Šioje vietoje atkreiptinas dėmesys į tai, kad asmuo, kuris yra skolingas, bet kokiu atveju taip pat turės sunkumų gauti kreditą, nes tą pačią asmens kredito istoriją neigiamai veikia asmens turimos skolos.
• Kol vyksta asmens bankroto procedūros Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje), asmuo negali skolintis daugiau nei £500, neinformavęs apie bankroto procedūras piniginių lėšų skolintojo.
• Bankrutuojančio asmens turtas (namai, žemės sklypai, transporto priemonės) bankroto proceso metu gali būti parduotas, siekiant padengti įsiskolinimą kreditoriams.
• Informacija apie asmens bankrotą bus paskelbta Nemokumo registre. Ši informacija bus panaikinta praėjus trims mėnesiams po asmens bankroto bylos užbaigimo.
• Bankroto proceso metu asmuo negali būti įmonės vadovu, ar steigti įmonę, eiti valdybos nario pareigas. Po bankroto bylos užbaigimo, asmeniui šie apribojimai nebetaikomi.
• Bankroto proceso metu asmuo taip pat negali būti mokyklos vadovu, bankroto administratoriumi, būti savivaldos tarybos nariu. Po bankroto bylos užbaigimo šie apribojimai asmeniui nebetaikomi.