Fizinio asmens bankroto bylos nutraukimas (sustabdymas)

Fizinio asmens bankroto bylos nutraukimas. Teismas gali nutraukti bankroto bylą, jeigu vyrauja nors vienas iš šių faktorių:

1. laiku nepateikimas asmens mokumo atkūrimo planas teismui tvirtinti;
2. teismas iš viso nepatvirtina fizinio asmens mokumo atkūrimo plano;
3. paaiškėja, kad fizinis asmuo pateikė klaidingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis ar kita ir dėl to plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos;
4. paaiškėja, kad fizinis asmuo įsiskolino ir tapo nemokus prieš 3 metus iki dabar laikotarpiu dėl nesąžiningų veiksmų ar žalingų įpročių;
5. tampa žinoma, kad fizinis asmuo buvo teistas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222 ir 223 straipsniuose, ir dėl jų jis tapo nemokus, nes jo teistumas dar galioja.
6. fizinis asmuo tyčia nuslepia nuo bankroto administratoriaus ir teismo lėšas, gautas bankroto bylos galiojimo metu ir kitą turtą, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį per mėnesį, ir jei tai gali pakenkti kreditorių interesams ar turėti įtakos atkuriant fizinio asmens mokumą;
7. iškeliama neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla;
8. fizinis asmuo tyčia ir nesąžiningai nevykdo mokumo atkūrimo plano reikalavimų ir/arba LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo reikalavimų;
9. fizinis asmuo miršta;
10. Teismas gali priimti nutarimą nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu asmens mokumo atkūrimo plane numatytos priemonės bei reikalaujami punktai nėra įgyvendinami ir dėl tos priežasties kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška viršija visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų 2/3 sumos, kreipiasi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo;
11. Fizinio asmens bankroto bylos nutraukimą gali inicijuoti ir paskatinti teismas bei bankrutuojančio asmens kreditoriai;
12. Fizinio asmens bankroto bylos nutraukimas yra patvirtinamas teismo sprendimu. Šis sprendimas dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo gali būti skundžiamas apygardos teismui per 7 dienas nuo dienos kai nutarimas įteikiamas asmeniui.
13. Po fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo, asmuo dėl bankroto bylos iškėlimo vėl kreiptis į teismą gali ne anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo bankroto bylos nutraukimo. Išimtis – tie atvejai, kai fizinio asmens bankroto byla buvo nutraukta dėl to, kad nebuvo patvirtintas mokumo atkūrimo planas, nustatytais terminais planas nepateikiamas teismui tvirtinti, iškeliama neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla;
14. Nutraukus privataus asmens bankroto bylos procesą, visi mokesčiai ir su jais susijusios sumos, palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo sprendimo pasirašymo iškelti šią bylą įsigaliojimo dienos, išskyrus jau įvykdytus skolinius įsipareigojimus.
15. Fizinio asmens bankroto byla taip pat gali būti ir sustabdoma. Bankroto bylos sustabdymas įmanomas tiek jos kėlimo teisme metu, tiek jau tokią bankroto bylą iškėlus bei ją vykdant. Fizinio asmens bankroto paprastai sustabdoma, kai paaiškėja, jog tuo pat metu kaip ir bankroto byla vyksta ir kitos civilinės, baudžiamosios bylos norinčio bankrutuoti asmens atžvilgiu, ir kurios gali kaip nors lemti fizinio asmens bankroto bylą. Fizinio asmens bankroto bylos sustabdymas įforminamas teismo nutartimi. Išnykus bankroto bylos stabdymo pagrindams, fizinio asmens bankroto byla atnaujinama ir tęsiama toliau nuo to momento, kai ši byla buvo sustabdyta.

Jeigu domina įvairūs bankroto iškėlimo aspektai ir proceso eiga, galime atsakyti į visus Jums rūpimus klausimus. Dėl fizinio asmens bankroto procedūros Lietuvoje skambinkite www.asmensbankrotas.lt bankroto specialistams telefonu +370 640 33080, Skype, Viber: +37064033080 arba rašykite el.paštu info@asmensbankrotas.lt.