Fizinio asmens bankrotas Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje)

Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) fizinių asmenų bankroto institutas ir įstatymas yra praktikuojamas jau seniai. Valstybė sukūrė tokią fizinio asmens bankroto sistemą, kuri suteiktų sąžiningam asmeniui galimybę atsikratyti savo skolomis per santykinai minimalius terminus ir galiausiai vėl pradėti normalų gyvenimą iš naujo be skolų ir oriai.

Mūsų įmonė teikia fizinių asmenų bankroto Anglijoje (Didžiojoje Britanijoje, Londone) paslaugas. Jas renkasi tie Lietuvos piliečiai, kurie yra emigravę į Jungtinę Karalystę, tačiau Lietuvoje yra įsiskolinę bankams ar kitiems kreditoriams ir siekia tokių skolų atsikratyti. Atliekamas fizinio asmens bankrotas Anglijoje klientui nurašo ir skolas, likusias Lietuvoje. Todėl galutinai atlikus bankrotą Anglijoje, asmuo tampa nebeskolingas ir Lietuvos kreditoriams.

Čia suteikime informacijos, kaip bankrutuoti Anglijoje.
Pagrindiniai fizinių asmenų bankroto Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) bruožai:

• Greitas fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas. Šiai dienai, jei nėra nustatoma kokių nors ypatingų asmens situacijų, asmens bankrotą Anglijoje bei visoje Jungtinėje Karalystėje galima išsikelti per keletą dienų;
• Kreiptis dėl bankroto proceso pradėjimo Anglijoje (visoje Jungtinėje Karalystėje) gali tik tas asmuo, kurio pagrindinė gyvenamoji, verslo, darbo vietos (ekonominių interesų centras) yra Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) ir tokią vietą asmuo turi turėti ne mažiau nei 6 mėnesius iki kreipimosi dėl bankroto bylos kėlimo;
• Jungtinėje Karalystėje, tame tarpe ir Anglijoje, nėra nustatytos jokios minimalios skolos sumos, nuo kurios asmuo gali kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Todėl bankrutuoti gali ir asmuo turintis 3000 svarų skolų, kai tuo tarpu Airijoje norinčio bankrutuoti asmens skolos turi būti ne mažiau kaip 20 000 eurų, Lietuvoje – 8500 eurų;
• Fizinio asmens bankroto bylą Anglijoje, tiek ir visoje Jungtinėje Karalystėje (UK) galima išsikelti tiesiog pateikiant paraišką dėl bankroto bylos iškėlimo internetu. Nereikia eiti į teismo posėdžius ar vykti pas bankroto administratorių. Visas bankroto iškėlimo procesas ir pats bankroto procesas vyksta elektroninėje erdvėje, dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, paprastu paštu bei informacija surenkama telefonu;
• Pats bankroto procesas visoje Jungtinėje Karalystėje, tame tarpe ir Anglijoje, trunka 1 metus, t.y. skolos nusirašo ir bankroto byla užbaigiama per vienerius metus;
• Fizinio asmens bankroto procedūras vykdo bei prižiūri Adjudicator paskirtas teismo pareigūnas (official receiver) arba bankroto administratorius (insolvency practitioner);
• Kreditoriai yra informuojami apie asmeniui iškeltą bankroto bylą tik po teismo sprendimo priėmimo. Nėra būtinas išankstinis kreditorių informavimas apie ketinimą kelti bankroto bylą. Be to, po bankroto bylos iškėlimo kreditoriai negali reikšti pretenzijų tiesiogiai bankrutuojančiam asmeniui, negali areštuoti jo banko sąskaitų, nurašinėti pinigines lėšas nuo asmens banko sąskaitų, vykdyti skolininko turto pardavimo ir t.t.;
• Esant asmens nedidelėms pajamoms, kurių pakanka tik asmens ir jo šeimos pragyvenimui (būsto nuomai, maistui, mokesčiams, transportui ir kt.), teismo paskirtas bankroto administratorius gali nenumatyti jokių mėnesinių mokėjimų kreditoriams ir visas asmens gaunamas pajamas palikti to asmens pragyvenimui. Tokio bankroto pasekmė – tiesiog skolų nurašymas. Tačiau jei po asmens būtinosioms išlaidoms tenkinčių pajamų dar lieka papildomų lėšų, bankroto administratorius gali nustatyti sumą lėšų, kuri kas mėnesį bus asmens mokama į bankroto administratoriaus sąskaitą papildomai tris metus. Tokios lėšos bankroto administratoriaus yra skiriamos daliniam atsiskaitymui su kreditoriais. Pvz., jei asmuo gauna 1000 svarų pajamų per mėnesį, o jo išlaidos pragyvenimui (būsto nuomai, maistui, telefonui, transportui ir pan.) sudaro 970 svarų, tokiu atveju teismo pareigūnas arba bankroto administratorius pasiūlys asmeniui skirti po 30 svarų kas mėnesį ir juos mokėti tris metus.

Po bankroto Jungtinėje Karalystėje, tame tarpe ir Anglijoje, nusirašo visos skolos, net ir tos skolos, kurios atsirado Lietuvoje arba kitoje valstybėje, išskyrus:

• Alimentai vaikams. Kita vertus, bankrutuojantis fizinis asmuo turi teisę teismo prašyti iš dalies arba visiškai atleisti jį nuo alimentų mokėjimo. Teismas tokiu atveju paprastai gali asmeniui tokias skolas nurašyti visiškai arba iš dalies;
• Administracinės baudos, kurios buvo skirtos teismo;
• Baudos, kurios skirtos teisminėse baudžiamosiose bylose;
• Žala, kuri buvo atlikta atėmus kito asmens gyvybę ar jį sužalojus. Tačiau bankrutuojantis asmuo gali prašyti teismo atleisti jį nuo jo padarytos žalos atlyginimo. Teismas gali asmeniui tokias skolas nurašyti visiškai arba iš dalies;
• Socialinių fondų paskolos;
• Studentų pasiimtos paskolos, kurios buvo suteiktos Jungtinės Karalystės valdžiai priklausančių įmonių ar įstaigų;
• Žala, kuri buvo asmeniui priteista baudžiamosiose bylose.

Jungtinė Karalystė (UK) šiuo metu dar priklauso Europos Sąjungai nes Brexit dar neįsigaliojęs, todėl visi šalies teismų nuosprendžiai yra pripažįstami, privalomi bei turi būti automatiškai vykdomi taip pat ir kitose Europos Sąjungos šalyse, įskaitant ir Lietuvą. Tarkime, Lietuvos antstoliai, iš Anglijos teismo gavo žinią su sprendimu dėl asmens bankroto bylos iškėlimo Anglijoje , todėl jie turi įsipareigoti pabaigti pradėtas vykdomąsias bylas prieš šį žmogų ir baigtas bylas perduoti Anglijos teismo paskirtam bankroto administratoriui. Kitas variantas: užbaigus privataus asmens bankroto bylą Anglijoje, į bankroto bylą Anglijoje buvę įtraukti Lietuvos kreditoriai nebegali turėti jokių pretenzijų į bankrutavusį asmenį.Lietuvos teismų praktikoje yra pastebėta, kad bet koks sprendimas iškelti bankroto bylą, kurią pagal savo jurisdikciją priima kurios nors Europos Sąjungos valstybės teismas, pripažįstamas ir kitose ES valstybėse nuo tos akimirkos, kai sprendimas įsigalioja bankroto bylą iškėlusioje valstybėje. Paprasčiau sakant – bet kurioje ES valstybėje priimti teismo sprendimai dėl fizinio asmens bankroto – Lietuvoje įsigalioja atitinkamai iš karto. Jeigu bankroto procesą pavyksta sėkmingai baigti užsienyje, likusios skolos yra nurašomos ir toks sprendimas galioja visiems asmens kreditoriams Lietuvoje.

Dėl Anglijos išstojimo iš Europos Sąjungos yra prognozuojama, kad Jungtinė Karalystė Europos Sąjungos gali būti iki 2020 metų. Todėl natūralu, kad visi Jungtinės Karalystės teismų sprendimai, kurie bus priimti iki 2020 metų, bus iš karto automatiškai pripažinti ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, taip pat ir Lietuvoje.

Turime paminėti, kad net ir Anglijoje įsigaliojus „Brexit”, tai netrukdys Jungtinėje Karalystėje gyvenimą pradėjusiems lietuviams bankrutuoti Anglijoje. Vienintelis skirtumas bus, kad Anglijos teismų sprendimai turės būti atskirai pakartotinai priimami ir Lietuvoje, remiantis Lietuvoje nustatyta užsienio teismų, kitų teisminių institucijų sprendimų pripažinimo Lietuvoje tvarka. Jeigu Anglijoje įsikūręs fizinis asmuo sieks, kad Lietuvoje esančios skolos taip pat būtų nurašytos, jis privalės kreiptis į Lietuvos Apeliacinį Teismą, kuris turėtų pripažinti Anglijos teismo sprendimus ir juo pradėti vykdyti Lietuvoje. Tad galime kiekvieną emigravusį į Angliją nuraminti, kad net ir po šios šalies išstojimo iš Europos Sąjungos nereikės sukti galvos kaip bankrutuoti abiejose šalyse.