www.asmensbankrotas.lt bankroto teisininkai, bankroto administratoriai teikia fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo bei fizinio asmens bankroto proceso priežiūros nuo pradžios iki pabaigos, skolų nurašymo Lietuvoje, Švedijoje, Airijoje, Latvijoje, Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) paslaugas. Fizinių asmenų bankroto Lietuvoje, Švedijoje, Airijoje, Latvijoje kaina pas mus nuo 900 eurų. Tokių paslaugų kaina Anglijoje pas mus nuo 750 svarų. Galimas susitarimas ir dėl www.asmensbankrotas.lt paslaugų apmokėjimo dalimis.
Greitas ir patogus būdas pradėti fizinio asmens bankroto procedūras Lietuvoje, Anglijoje, Švedijoje, Airijoje, Latvijoje!

Fizinių asmenų bankrotas

Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymas reglamentuoja fizinio asmens bankrotą, kuris suteikia galimybę žmogui, dėl pablogėjusios finansinės padėties nebegalinčiam vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, grįžti į aktyvią ekonominę veiklą, netapti našta valstybės socialinei sistemai, o kreditoriams suteikiant galimybę atgauti bent dalį skolų. LR Fizinių asmenų bankroto įstatyme nurodyta paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo žogaus, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis).

Nors Lietuvoje, Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje), Švedijoje, Latvijoje, Airijoje yra leidžiama fiziniam asmeniui bankrutuoti, tačiau pradėtį fizinių asmenų bankrotą, tokį procesą išsikelti, jį vykdyti pačiam asmeniui nėra taip paprasta. Kitaip tariant, fizinių asmenų bankrotas yra gana sudėtinga, kompleksinė, žinių bei patirties reikalaujanti procedūra. Dėl fizinių asmenų bankroto proceso Lietuvoje, Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje), Švedijoje, Latvijoje, Airijoje sudėtingumo ketinančiam fizinį bankrotą pradėti asmeniui beveik visada tenka naudotis fizinio asmens bankroto teisininkų, bankroto administratorių pagalba bei jų paslaugomis.

www.asmensbankrotas.lt bankroto teisininkai bei bankroto administratoriai teikia fizinių asmenų bankroto paslaugas nuo pat fizinio bankroto procedūrų pradžios iki fizinio asmens bankroto bylos užbaigimo bei asmens skolų nurašymo.  Su www.asmensbankrotas.lt bankroto teisininkų pagalba fizinių asmenų bankrotas Jums bus lengvesnis, aiškesnis bei greitesnis.

www.asmensbankrotas.lt bankroto teisininkų, bankroto administratorių teikiamas fizinio asmenes bankroto bylos paslaugas galima skirstyti į du etapus:

 1. Pirmas www.asmensbankrotas.lt fizinio asmens bankroto paslaugų etapas – pasirengimas fizinio asmens bankrotui bei fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas. Į šio etapo www.asmensbankrotas.lt teikiamų paslaugų sąrašą patenka:
  1. ketinančio bankrutuoti asmens situacijos (skolinių įsipareigojimų, pajamų, išlaidų, turimo/turėto turto, sandorių per paskutinius tris metus) analizė. Mūsų bankroto teisininkai nustatys ar asmuo atitinka Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymo sąlygas ir ar asmuo gali kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo;
  2. Visų asmens kreditorių nustatymas ir pranešimų kreditoriams apie asmens ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo parengimas;
  3. Pagalba bei konsultacijos asmeniui renkantis būtinus bankrotui dokumentus bei duomenis iš Lietuvos Respublikos įstaigų, institucijų, organizacijų apie asmens turtą, transporto priemones, sveikatą, gyvenamą vietą ir pan;
  4. Pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo parengimas. Papildomų procesinių dokumentų, reikalingų iškelti fizinio asmens bankroto bylą rengimas;
  5. Bankroto administratoriaus, administruosiančio fizinio asmens bankroto bylą parinkimas;
  6. Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas.
 2. Antras www.asmensbankrotas.lt fizinio asmens bankroto bylos paslaugų etapas – fizinio asmens bankroto procedūrų administravimas. Šis etapas prasideda teismui iškėlus asmeniui fizinio asmens bankroto bylą bei paskyrus www.asmensbankrotas.lt bankroto administratorių. Šiame etape fiziniam asmeniui paslaugas teikia ir jo bankroto procesą prižiūri www.asmensbankrotas.lt bankroto administratoriai – Nerijus Činčikas (http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/moni-bankrotas/baigtos-proceduros/imones?administratorius=1&kodas=1038), UAB „Bankroto valdymas“ (http://www.bankrotodep.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/fiziniu-asmenu-bankrotas/vykdomos-proceduros/asmenys/?juridinis=1&kodas=160), UAB „Bankroto administravimas“ (http://www.bankrotodep.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/moni-bankrotas/baigtos-proceduros/imones?juridinis=1&kodas=133).

Turite skolų ir norite bankrutuoti bei skolas nusirašyti, tačiau nežinote kaip išsikelti fizinio asmens bankroto bylą? Nuo ko pradėti fizinio asmens bankroto procesą? Kreipkitės į www.asmensbankrotas.lt bankroto teisininkus, administratorius tel. +37064033080 arba el.paštu: info@asmensbankrotas.lt. Mes įvertinsime ar Jūs atitinkate fizinio asmens bankroto sąlygas ir jei tokias atitksite, galėsime Jums parengti fizinio asmens bankroto dokumentus, iškelti fizinio asmens bankroto bylą bei prižiūrėti Jūsų bankroto procesą nuo pradžių iki pabaigos (iki skolų nurašymo dienos)

ww.asmensbankrotas.lt bankroto teisininkai, bankroto administratoriai suteiks Jums šias fizinių asmenų bankroto Švedijoje, Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje), Airijoje, Lietuvoje, Latvijoje paslaugas:

 1. Konsultuojame fizinio asmens bankroto, skolų nurašymo klausimais Švedijoje, Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje), Airijoje, Latvijoje bei Lietuvoje;
 2. Įvertiname fizinio asmens galimybes sėkmingai išsikelti fizinio asmens bankroto bylą Švedijoje, Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje), Airijoje, Lietuvoje, Latvijoje;
 3. Padedame ketinančiam bankrutuoti asmeniui susirinkti visus būtinus dokumentus, norint pradėti fizinio asmens bankroto procedūras Švedijoje, Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje), Airijoje, Lietuvoje, Latvijoje;
 4. Rengiame pareiškimus bei kitus teisinius dokumentus dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Švedijoje, Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje), Airijoje, Lietuvoje, Latvijoje;
 5. Iškeliame fizinio asmens bankroto bylas Švedijoje, Anglijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje;
 6. Teikiame fizinio asmens bankroto bylos priežiūros Švedijoje, Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje), Airijoje, Lietuvoje, Latvijoje paslaugas, t.y. esame su savo klientu nuo bankroto bylos iškėlimo iki bankroto bylos užbaigimo (skolų nurašymo) dienos;
 7. Kartu su savo partneriais bankroto administratoriais Nerijumi Činčiku, UAB „Bankroto valdymas“ www.asmensbankrotas.lt bankroto teisininkai administruojame fizinio asmens bankroto bylas Lietuvoje.

Registruokitės fizinio asmens bankroto Lietuvoje, Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje), Švedijoje, Airijoje, Latvijoje konsultacijai su www.asmensbankrotas.lt bankroto teisininkais mūsų biure, per Skype, telefonu ir su mūsų pagalba pradėkite fizinių asmenų bankroto procedūras Lietuvoje, Švedijoje, Anglijoje, Airijoje, Latvijoje. Konsultacijas telefonu, skype bei mūsų biure tekiame ir savaitgaliais.